måndag 14 januari 2019

Inför Andra söndagen efter Trettondedagen 2019 - Livets källa

Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Denna söndag hade i 1942 års evangeliebok rubriken "Jesu närvaro helgar hemmet" och i 1983 års "Jesus visar sin härlighet". Bröllopet i Kana - Jesus´ första underverk - och Jesus´ samtal med den samariska kvinnan är liksom tidigare huvudtexter denna dag. Huvudtemat är Livets källa, Jesus själv, som till yttermera visso ännu visar sin härlighet och helgar hemmet; texterna ger stor anledning att också komma in på äktenskapet och våra hemförhållanden.

Den liturgiska färgen är normalt sett grön fr.o.m. denna söndag (den första efter Tjugondedag Knut då julen ska ut), altarljusen två och altarblommorna vita och röda. Men kör man jul fram till Kyndelsmäss kan färgen få fortsätta vara julvit. Symbolen är en krona ovanför ett kors eller en vattenkruka vid en brunn (hänsyftar på den samariska kvinnan som lät sin vattenkruka stå). Dagen är en "vanlig" enkel söndag, men vår bön får vara att Jesus visar sin härlighet nu likaväl som under julhögtiden.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 19:2-7 - om hur himlarna förkunnar Guds ära, jfr Runebergs psalm Himlars rymd sin konung ärar
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 55:1-4 - om att komma och få vatten, ja, vin och mjölk utan pengar
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Uppenbarelseboken 22:16-17 - om att den som vill fritt ska få dricka av livets vatten, jfr bibelvisan Hör, Anden och bruden säger "kom!"
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 4:5-26 - om kvinnan vid Sykars brunn
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
  


SÅNGER OCH PSALMER PÅ ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

Min Gud, när jag betänker (SvPs1986 nr 13)
Halleluja! Sjung om Jesus (SvPs1986 nr 15)
Kristus är världens ljus (SvPs1986 nr 37)
Låt mig få höra om Jesus (SvPs1986 nr 46)
Omkring ditt ord, o Jesus (SvPs1986 nr 65)
* Morgon mellan fjällen (SvPs1986 nr 179)
Som en härlig gudomskälla (SvPs1986 nr 235)
Guds källa har vatten tillfyllest (SvPs1986 nr 236)
Här en källa rinner (SvPs1986 nr 246)
Saliga visshet (SvPs1986 nr 259)
Välsigna, Herre, alla dem (SvPs1986 nr 294), jfr Välsignad vår gemenskap är (1986 års finl.sv. psb) och Välsignat är det hem förvisst (Stora Nätpsalmboken nr 776)
Guds härlighet oss styrka ger (SvPs1986 nr 332)
Länge, länge har mitt hjärta (SvPs1986 nr 349), 
jfr O hur länge skall mitt hjärta (Stora Nätpsalmboken nr 104)
Guds rådslut från begynnelsen (SvPs1986 nr 436)
Till möten och brunnar min kruka jag bär (SvPs1986 nr 437)
* Herre, till dig får jag komma (SvPs2003 nr 758)
I Kana stad ett bröllop stod (Stora Nätpsalmboken nr 109)
Om alla mina lemmar (Stora Nätpsalmboken nr 154)
Man och kvinna, Gud till pris (Stora Nätpsalmboken nr 196)
Hör, Anden och bruden säger kom (Stora Nätpsalmboken nr 523)
Vid Sykarsbrunnen Jesus satt (Stora Nätpsalmboken nr 525)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGEN

* De tre olika rubrikerna över söndagen i de tre senaste evangelieböckerna kan få bli stommen i dagens predikan: 1) Jesus är livets källa  2) Jesus visar sin härlighet  3) Jesus´ närvaro helgar hemmet

* Markera tydligt att det här är en "fortsättningsberättelse" och att gudstjänstdeltagarna därför har en dubbel anledning att gå i kyrkan också nästa söndag - för att få höra slutet ;o)

* När vi 1986 fick en så fin psalm till just denna evangelietext (Till möten och brunnar min kruka jag bär) är det väl skada och skam om vi inte använder den åtminstone vart tredje år, när den samariska kvinnan är på tapeten? Melodin är inte alls svår, och texten kan användas som underlag för predikan (jfr Bengt Pleijels "Sångpostilla"!). Alltså: använd psalmen och sjung den gärna både under och efter predikan!

* Johannes 4 består liksom Johannes 3 av ett djupgående samtal mellan Jesus och en enskild människa. I Joh. 3 är det en karl Jesus pratar med, i Joh. 4 en kvinna. I Joh. 3 sker samtalet mitt i natten, i Joh. 4 mitt på dagen. Finns det fler likheter/olikheter?

* Både "bröllopet i Kana-berättelsen" och "kvinnan vid Sykars brunn-berättelsen" innehåller dramatisk nerv och spännande dialoger. Dramatisering är alltså både tänkbar och tacksam.

* Konstnärer har ofta skildrat dessa berättelser, och exempel får gärna lyftas fram och betraktas denna söndag (glöm inte gamla söndagsskolplanscher om ni har några!). Här ser vi kvinnan vid Sykars brunn på en "altartavla" i Vallstakyrkan utanför Arbrå:

 Fondmålning: Jesus vid Sykars brunnSAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Samtala kring de tre mycket olika rubriker som de tre senaste evangelieböckerna haft över denna söndag. Hur återspeglas dagens texter i rubrikerna och vice versa?

* Vad innebär de "tecken" som Jesus gjorde (jfr Anders Sjöberg: Johannesevangeliets budskap)? Gör Jesus något "tecken" i andra årgångens text? I vilken mening? I vilken mening inte? (Jfr folkets omdöme om Johannes Döparen: "Visserligen gjorde Johannes inget tecken, men allt han sa om Jesus var sant.").

* Jesus tar en ovanlig väg när han inte följer Jordandalen utan går genom Samarien (OBS att "genvägen" mellan Jerusalem och Gennesaret förmodligen var en senväg p.g.a. bergigheten och att det inte bara behöver vara motvilja mot samarier som styrde övrigas vägval). Det bär rik frukt. Vilka vandringsmönster behöver vi som kyrka bryta för att komma i positiv kontakt med nya människor?

* Jesus är inte rädd för att tala klarspråk också om det som gör ont i våra liv, men han börjar med att be om en tjänst. Vad kan vi lära oss av det?

* Jesus använder det vanliga vattnet för att berätta om "det levande vattnet". Hur kan Svenska kyrkan bli bättre på att adressera andliga behov också bland biståndspositiva svenskar via sina (positiva) satsningar för rent vatten och utsäde till jordens folk?

* Nyomvända sägs ofta vara strålande evangelister. Vad kan det bero på? Hur ser vi det i dagens text? Jfr paulusorden "Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst".

* Vad säger den här texten om förhållandet mellan man och kvinna i ett kristet sammanhang? (Och vad säger den inte?). Är Jesus "feminist"? På vilket sätt alt. på vilket sätt inte?).

* "Den samariska kvinnan" - jfr "den kananeiska kvinnan". Varför är de namnlösa? Visst hade vi gärna fått veta vad de hette?
BÖNER

* O Herre, vår Gud, himmelske Fader, vi prisar dej för din Sons evangelium som gör allting nytt, som renar våra hjärtan och samveten och som spränger syndens bojor. Vi ber dej: Låt honom, som med sin närvaro helgade bröllopet i Kana, alltjämt genom sitt ord vara våra hems daglige och omistlige gäst. Hjälp oss att inte svika vår trohetsplikt och förspilla hans gåva, utan genom honom bevaras, helgas och förnyas, och så leva vårt liv på jorden till din ära. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.

LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

 * Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

 * Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

 * Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 


POSTLUDIUM