måndag 20 maj 2019

Inför Bönsöndagen eller Sjätte söndagen i påsktiden 2019 (Rogate) - BönenINLEDNING

Sjätte söndagen i Påsktiden heter alltså Bönsöndagen och är söndagen närmast före Kristi Himmelsfärds dag. Den anknyter till föregående söndag om att växa i tro och till pingstens budskap om den helige Ande, som också är bönens Ande. Genom bönen och Anden fortsätter gemenskapen med Jesus, fast han tagits ur vår åsyn.

I sin bok "Böneskola" (1960) liknar domprost Per Olof Sjögren bönen vid ett hägn som omgärdar själen, där högmässans böner är "stolparna" och den dagliga morgon- och aftonbönen de bärande ribborna mellan stolparna. Själva "nätet" är hjärtats små rop och samtal med Gud under dagens lopp.

Liturgisk färg är vit, altarljus fyra + påskljuset, blommor vita liljor och liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTER PÅ BÖNSÖNDAGEN

PSALTARPSALM
Psaltaren 13 - en kort men innerlig bön om att Gud inte längre ska dölja sitt ansikte

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 29:11-14 om Guds tankar och avsikter: en framtid och ett hopp.
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTEL
Första Johannesbrevet 5:13-15 om att be efter Guds vilja och få vad vi än ber honom om.
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV 

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 11:1-13 om Herrens bön, om brödlånaren i natten och om att även onda ger goda gåvor.
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV 


Läs en predikan av Yngve Kalin: 1) Be om att kunna be 2) Be för andras skull 3) Be sådan du är 4) Be i Jesu namn. 
Och en predikan av Bengt Pleijel. Och en till från Sångpostillan. Och i Himmelskt söndagsgodis.
Jfr även C O Rosenius´ "trosförkunnelse" i dagbetraktelserna för den 17 april och den 29 april.


PSALMER OCH SÅNGER PÅ BÖNSÖNDAGEN

Helige Fader, kom och var oss nära (SvPs1986 nr 20)

Kristus vandrar bland oss än (SvPs1986 nr 40)
Vilken vän vi har i Jesus (SvPs1986 nr 48)
Omkring ditt ord, o Jesus (SvPs1986 nr 65)
Herre, samla oss nu alla (SvPs1986 nr 81)
Du som av kärlek varm (SvPs1986 nr 94)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Jesus kär, var mig när (SvPs1986 nr 184)
Gud som haver barnen kär (SvPs1986 nr 193)
Herre, jag vill bida (SvPs1986 nr 206)
En liten stund med Jesus (SvPs1986 nr 207)
O Gud, all sannings källa (SvPs1986 nr 209)
Jag lyfter ögat mot himmelen (SvPs1986 nr 210)
Jesus kär, gå ej förbi mig (SvPs1986 nr 211)
Långt bortom rymder vida (SvPs1986 nr 212)
Lär mig att bedja av hjärtat (SvPs1986 nr 214)
Jag lyfter mina händer (SvPs1986 nr 238)
Uti din nåd, o Fader blid (SvPs1986 nr 240)
Bed för mig, Herre kär (SvPs1986 nr 267)
Så tag nu mina händer (SvPs1986 nr 277)
Min Gud och Fader käre (SvPs1986 nr 491)
I Guds tystnad får jag vara (SvPs1986 nr 522)
Mitt hjärta, fröjda dig (SvPs1986 nr 525)
En dunkel örtagård jag vet (SvPs1986 nr 530)
Herre, dig i nåd förbarma (SvPs1986 nr 542)
Sörj för mig, min Fader kär (SvPs1986 nr 554)
* Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång (SvPs1986/2003 nr 702)
* Min Jesus, min Herre/Shout to the Lord (SvPs1986/2003 nr 703)
* Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära (SvPs1986/2003 nr 762)
* Gud, i dina händer (SvPs1986/2003 nr 769)
* Vår Fader som i himlen är (Stora Nätpsalmboken nr 474)
* Så stilla, så sval, så läkande skön (Stora Nätpsalmboken nr 475)
* Ta tid till att bedja (Stora Nätpsalmboken nr 476)
* Du gav oss, Herre, ditt överflöd (Stora Nätpsalmboken nr 480)
* Viska en bön när det ljusnar (Stora Nätpsalmboken nr 483)
* När jag vilar, verkar Jesus i mej (Stora Nätpsalmboken nr 484)
* Varje gång Guds Ande rör mej (Stora Nätpsalmboken nr 485)
* Möt mej, möt mej Gud (Stora Nätpsalmboken nr 489)
* Herre, förbarma dej (Stora Nätpsalmboken nr 495)
* Lär oss att be, o Gud (Sionstoner)
* Låt ingenting få störa dej (Sionstoner)
* Tag ingenting undan (Sionstoner) TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Ge den praktiska bönen stor plats idag, gärna med rörelse i kyrkorummet, och välj rejäla lovsångs- och bönepsalmer. Låt fri, dagsaktuell bön bryta igenom ritualet (inled och avsluta gärna predikan med en kort fri bön), men aktualisera också Psaltaren som kyrkans bönbok, liksom bönboken längst bak i psalmboken. Uppmärksamma de rika bönemomenten i liturgin!

* Anknyt gärna till TidegärdenRosenkransen och "Frälsarkransen" och Martin Lönnebos berättelse om hur den kom till:


* Kanske kan hela gudstjänsten byggas upp utifrån Frälsarkransen, med olika "stationer" för varje pärla? Eller utifrån de sju bönerna i Herrens bön?

* Kan gudstjänsten - och bönen - delvis förrättas utomhus idag? Kanske med inslag av bön för miljön och för det växande livet? (Jfr sista versen i "Den blomstertid"!).

* Inbjud gärna till enskild förbön - och till bönegrupper under veckans lopp! Låt bokbordet fyllas av god bönelitteratur, t.ex. Böneskola av P O Sjögren i någon nyare upplaga (och kanske Frälsarkransar?).

* Även dagarna mellan Bönsöndagen och Kristi himmelsfärds dag har traditionellt varit bönedagar - med särskilt fokus på matförsörjningen och årets skörd. Inneslut inte bara de lokala åkrarna och bönderna - men inte minst dem! - utan också hela vår lilla blågröna planet med dess folk, både övergödda och svältande. "Bönepromenader" ute i det fria är helt rätt dessa dagar, som av gammalt kallats gångedagar. Vill man gå tillsammans kan man gärna enligt medeltida tradition bilda en procession med ett kors i täten. Sjung gärna tillsammans där ni går, t ex:

Välsigna årets gröda
och vattna du vårt land,
giv alla mänskor föda,
välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda
och kvällens vilostund,
låt livets källa flöda
ur ordets djupa grund.

* Gör rejäl reklam för gökottan på Kristi himmelsfärds dag! Och för "pingstnovenan", de nio bönedagarna från himmelsfärdsdagen till pingstdagen. Samt för den internationella festen på Annandag pingst!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär det att be i Jesu namn? Vad är det för skillnad på att be i största allmänhet och att be just i Jesu namn?

* Hur får vi tid för bön? Och vad menas med att be utan återvändo, som aposteln talar om?

* Det klassiska problemet för både barn och vuxna: Varför får vi faktiskt inte alltid det vi ber om? Och hur ska vi tolka Jesus´ löften i det perspektivet? Som överbudspolitik? Som att vi har för svag tro? Som att vi inte alltid ber i Jesu namn? Eller...?

* Finns det någon fara med radband (jfr andra pedagogiska hjälpmedel)? Innebär det religionssammanblandning (radband finns ju som Martin Lönnebo påpekar i flera religioner)? Ökar risken för "rabbel" och ritualism? Eller är det ett lysande hjälpmedel som kan ge en "inre" ordning i bönen och betraktelsen och som efterhand gör sej självt överflödigt? Finns det kanske både risker och möjligheter?


BÖNER

* O Gud, vår tillflykt och starkhet, hör din kyrkas böner, du som själv har lärt oss att bedja, och ge oss efter ditt behag vad vi i tro ber om. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, vår Fader i himmelen, du som genom din Son befallt oss att bedja och lovat att åt den som ber i Jesu namn ska bli givet. Vi ber dej: Ge oss nåd att aldrig förtvivla, utan i fast tro söka ditt ansikte, du som vet vad vi behöver och ger vida mer än vi kan begära eller tänka. Upphöjt vare ditt heliga namn och prisad din nåds allmakt. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.