måndag 13 november 2017

Inför Söndagen före Domssöndagen 2017 - Vaksamhet och väntan

 Du Herrens tjänare!

INLEDNING

Söndagen före Domssöndagen - egentligen ett passande namn på alla söndagar. "Söndagar före domedagen" - än varar nådens tid. Varje söndag är ett evangelium i sej.

Men den som inte inser evighetens allvar den här söndagen, inser det väl aldrig. Om själva Domssöndagen i välment eller "kundanpassat" nit gjorts till något mindre allvarligt och mer glatt än tidigare - trots den på många sätt förfärande evangelietexten - kan vi knappast krångla oss undan evighetens allvar den här söndagen? Visst SKULLE Kristi återkomst vara en glädjens dag - men BLIR den det? "Ska Människosonen när han kommer finna tro på jorden?" frågar Jesus själv.
TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 139 - om att Gud rannsakar oss och känner oss (jfr Utrannsaka mej, min Gud)

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Amos 8:9-12 - om att människor ska hungra efter Herrens ord, utan att finna det

EPISTEL
Filipperbrevet 3:20-4:1 - om att vi har vårt hemland i himlen

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 17:20-30 - om likheten mellan Noas och Lots dagar och den yttersta tiden

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Med mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!

PSALMER OCH SÅNGER PÅ SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN

Herre, när din dag är inne (SvPs1986 nr 174)
Nu dagen är till ända (SvPs1986 nr 316)
Nattens skuggor sakta viker (SvPs1986 nr 318)
Han kommer, han är nära (SvPs1986 nr 489)
Vänta på Herren, hans dag är nära (Stora Nätpsalmboken nr 373)
Stå upp och be (Stora Nätpsalmboken nr 704)
Utrannsaka mej, min Gud (Stora Nätpsalmboken nr 769)
Jesus kommer, Jesus kommer (Stora Nätpsalmboken nr 878)
O Jesus, gör oss väl beredda (Stora Nätpsalmboken nr 879)
Innanför eller utanför (Sionstoner)
* Se, dagar ska komma, så säger vår Gud (Vårvintersång)TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Anknyt till föregående helg - på temat "Frälsningen" - och till den kommande adventstiden. Också denna helg vore naturlig att fira som en ljushelg med "lamporna brinnande." Kyrkoårets båda ändar berör varandra - "Herren kommer" är liksom det stående temat i en månads tid. 

* Låt dagen och temat få vara just så allvarligt som det faktiskt är. Och våga nämna det även i församlingsbladet, som sannolikt når betydligt fler än dagens predikan gör - eller vid någon av de söndagar eller andra tillfällen då folk faktiskt går i kyrkan, begravningar t.ex.

* Låt gärna riktiga oljelampor förevisas eller tillverkas i söndagsskolan! Inte särskilt svårt faktiskt - en lerklump som görs om till en oljeskål med ett mindre hål för veken att sticka fram i. Ännu mindre svårt är det att åtminstone illustrera dagens tema med äkta olivolja! Och att be om Guds Ande.

* Vatten och eld - både Noa och Lot måste nog presenteras närmare idag.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur kan Guds rikes ankomst vara både osynlig och synlig?

* Kan det bli för sent att bli frälst? Hur kommer en väckelse i så fall till stånd i tid? (Alla ska ju väckas när Jesus kommer, men inte alla till glädje, som det verkar).

* Tar vi vara på Guds ord medan det faktiskt rikligt finns kvar hos oss? (Jfr hur svårt det är i t.ex. Nordkorea eller hur svårt det var i t.ex. Albanien eller gamla Sovjetunionen att få tag i en bibel!).

* Jämför den förkortade psalmversionen Det dukas i himlarnas rike ett bord (SvPs1986 nr 321) med hela J A Eklunds översättning i Stora Nätpsalmboken nr 913. Vad har gått förlorat genom förkortningen?

* Vilket är "evangeliet i evangeliet" denna dag? Hur kan vi gå vidare med hopp och tro, med "tända lampor"? Vilken betydelse kan nattvardsfirandet få denna dag?

BÖNER

* O Herre Gud, ge oss nåd att alltid vaka och be, så att vi inte somnar in i synden utan får gå in i den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

* O Herre Jesus Kristus, du som är vår Frälsare och även ska bli vår Domare på den dag som ingen människa på jorden känner. Vi ber dej: Hjälp oss så att vi inte snärjs av jordelivets omsorger och lockelser, utan vakar, beder och strider, i trohet mot den kallelse du anförtrott oss, så att vi med glädje kan höra din röst och uppstå för att möta dej. Hjälp oss att sätta hela vår tillit till ditt löfte, att ingenting då ska kunna skilja oss från den kärlek som Gud bevisat oss i och genom dej. Kom, Herre Jesus! Amen.

* I samband med ev. tacksägelseringning: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Må Gud hålla oss vakande, så att vi inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar vårt fäste, utan i stället växer till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (Efter 2 Petr. 3:17-18, SFB).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar