torsdag 29 mars 2018

Inför Långfredagen 2018 - Korset

Du Herrens tjänare!

File:Kors, Korsfästelsescen l en handskrift från 900-talets slut, Nordisk familjebok.png


INLEDNING

Långfredagen (engelska "Good Friday"). Idag firas ingen mässa. Men en enkel, avskalad gudstjänst, gärna utan orgel eller med monodisk (enstämmig) beledsagning av psalmerna. Låt texterna tala, även om - eller i synnerhet om - det blir en rejäl predikan. Liturgisk färg svart.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 22  - Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 53:1-12 - om den lidande tjänaren
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
Fil. 2:6-8 - om honom som var lydig intill döden på korset
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 23:26-49 - om Jesus på korset
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV
eller
FEMTE AKTEN

Läs en predikan av Martin Luther i Huspostillan!
Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Läs en predikan av Yngve Kalin om Jesu sju ord på korset i Predikobiblioteket!
Lyssna också på Långfredagsgudstjänsten i Ytterby kyrka!PSALMER OCH SÅNGER PÅ LÅNGFREDAGEN

*  Jesus för världen (SvPs1986 nr 45)
*  Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)  
*  Du går, Guds Lamm, du rena (SvPs1986 nr 136)
*  Den kärlek du till världen bar (SvPs1986 nr 137) 
*  Jesus, du mitt liv, min hälsa (SvPs1986 nr 138)
*  Du bar ditt kors, o Jesu mild (SvPs1986 nr 140)
*  Han på korset, han allena (SvPs1986 nr 141)
*  Skåda, skåda nu här alla (SvPs1986 nr 142)
*  Guds rena Lamm oskyldig (SvPs1986 nr 143)
*  O huvud blodigt, sårat (SvPs1986 nr 144)
*  När världens Frälsare jag ser (SvPs1986 nr 145) 
*  Jesus Kristus är vår hälsa (SvPs1986 nr 386)   
*  Jesus, lär mig alltid tänka (SvPs1986 nr 447)
*  O Jesus kär, vad har väl du förbrutit (SvPs1986 nr 452)
*  O du som för vår frälsnings skull (SvPs1986 nr 453)
*  När jag den törnekrona (SvPs1986 nr 454)
*  Höga kors, du enda ädla (SvPs1986 nr 456)
*  Vackra törnrosbuske (SvPs1986 nr 611)
*  Litanian (SvPs1986 nr 700:1)
*  Dej, o Jesus, vill vi prisa (Stora Nätpsalmboken nr 101)  
*  Nu är försoningsdagen (Stora Nätpsalmboken nr 269)
*  Min blodige konung och sargade man (Stora Nätpsalmboken nr 270)
*  Böjd under korset (Stora Nätpsalmboken nr 271)
*  Vi tackar dig, o Jesus god  (Stora Nätpsalmboken nr 274)
*  O törnekrönte Herre  (Stora Nätpsalmboken nr 275)
*  Var du med när vår Frälsare blev dömd (Stora Nätpsalmboken nr 278)
*  Du sviker aldrig, Herre Krist  (Stora Nätpsalmboken nr 286)
*  Jag ser dig hög i gycklarskruden (Stora Nätpsalmboken nr 289:1-2)
*  Gud bevisar sin kärlek till oss (Stora Nätpsalmboken nr 290)
*  Helgedomen det beskriver (Missionspsalmboken)
*  Långfredagskvällen är mörk och svår (Lars Åke Lundberg ur Fred-frid-frihet)

TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Använd gärna femte akten i Kristi lidandes historia som huvudtext, med passionspsalmsång mellan varje stycke.

* En korsvandring kan också vara på sin plats - där man under tystnad går runt till olika "stationer" i kyrkan, där det finns föremål och/eller tavlor med anknytning till Kristi lidande och bibelord att läsa till varje.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Varför måste Jesus dö? Läs skriften Varför Gud blev människa av biskop Anselm av Canterbury.

* Hur kan vi bäst visa vår tacksamhet?

* Jfr Kaj Munks passionerade texter Hjaelp mig at fölge deg och Lad dem blot slå os ihjel Langfredag med Hjalmar Söderbergs cyniska Långfredag. Vem är mest realistisk/verklighetsnära? Vad är mest verkligt?


BÖNER

* Herre Gud, himmelske Fader, som av din faderliga nåd inte har sparat din enfödde Son, utan utgivit honom till korsets död för vår skull! Vi ber dej: ge din helige Ande i vårt hjärta, så att vi må trösta oss vid denna nåd, härefter akta oss för synd och tåligt lida vad som behagar dej att pålägga oss - och så att vi genom honom får med dej ett evinnerligt liv. Amen.

* Herre Gud, himmelske och rättvise Fader, du som har skänkt oss din Son och genom honom frälst oss ifrån döden och djävulens rike. Vi ber dej som din Son Jesus Kristus har bett för oss, att du ville bevara oss i ditt Ord, i all nöd och ångest trösta oss därmed, och nådigt förlåta vad vi har brutit emot dej. Ja, att du genom din helige Ande gör oss heliga och saliga, så att vi förnimmer att du är vår Fader och lovar och prisar din nåd och barmhärtighet till evig tid. Amen.

* Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


APOSTOLISKA LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR  

Så till sist från denna plats (predikstolen):  

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar