måndag 2 april 2018

Inför Annandag Påsk 2018 - Möte med den Uppståndne

Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Annandag Påsk är den lilla rest vi har av de fyra påskfirningsdagarna som fanns före 1772 (då "Stora helgdöden" berövade oss tredje- och fjärdedag jul, påsk och pingst). Desto viktigare att ta vara på den lilla resten, vare sej vi är hemmavid eller i vid någon fjällkyrka.

Här har vi en chans att fortsätta sjunga påskpsalmer och jubla över mysteriet - och att kanske möta den Uppståndne "i det mindre formatet" (ofta är det ju färre i kyrkan denna dag än på påskdagen, men Jesus är kvar!).

Den här veckan gavs i fornkyrkan de vuxna nydöpta en fördjupad undervisning i evangeliets stora Mysterium, och behovet av undervisning är inte mindre idag. Under bön om den helige Ande och om ett Möte.

Liturgisk färg vit. Ljus sex + påskljuset, förstås. Blommor påskliljor. Liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 16:6-11 - om den ljuvliga lotten och arvedelen
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Hesekiel 37:1-10 - om hur de döda benen blir levande
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
Apostlagärningarna 10:34-43 - om hur alla profeterna vittnar att var och en som tror på honom ska få syndernas förlåtelse genom hans namn
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 24:13-35 - om vandringen till Emmaus.
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
Läs en predikan av Lars Linderot ur Högmässopredikningar!
Lyssna till gudstjänsten från Ytterby kyrka!PSALMER OCH SÅNGER PÅ ANNANDAG PÅSK:

*  Du segern oss förkunnar (SvPs1986 nr 150)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153) 
*  Den korta stund jag vandrar här  (SvPs1986 nr 157) 
*  Bliv kvar hos mig  (SvPs1986 nr 189)
*  Nu kommen är vår påskafröjd  (SvPs1986 nr 465)
*  Nu låt oss fröjdas med varann (SvPs1986 nr 466)
*  I dödens bojor Kristus låg  (SvPs1986 nr 467, jfr Stora Nätpsalmboken nr 319 I dödens band)
*  Låt oss nu Jesus prisa (SvPs1986 nr 468)
*  Han lever! O min ande, känn (SvPs1986 nr 469)
*  Kom med glädje och med sång (SvPs1986 nr 470)
*  Jag vill sjunga om min vän (SvPs1986 nr 472) 
*  Världen som nu föds på nytt (SvPs1986 nr 517)
*  Försoningens dag och uppståndelsens dag (SvPs1986 nr 601) 
 Faraos härar hann upp oss vid stranden (SvPs1986 nr 618)
*  Jesus lever, graven brast (Stora Nätpsalmboken nr 295)
*  Jesus lever nu i dag (Stora Nätpsalmboken nr 299)
*  Han är här, han är här  (Stora Nätpsalmboken nr 301)
*  Påsk är ett från fridens boning  (Stora Nätpsalmboken nr 303)
*  Nu triumferar Herren Krist (Stora Nätpsalmboken nr 305)
*  Sitt öga Jesus öppnat har  (Stora Nätpsalmboken nr 306)
*  Å saliga stund utan like  (Stora Nätpsalmboken nr 307)
*  Solen på himmelen slöt sina ögon  (Stora Nätpsalmboken nr 313)
*  Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis (Stora Nätpsalmboken nr 316)
*  Han är uppstånden, Frälsaren  (Stora Nätpsalmboken nr 320)
*  Kom till oss Jesus, än är vi på vägen (Stora Nätpsalmboken nr 828)
*  Vår Frälsare lever, vår saliga tröst (Stora Nätpsalmboken)
*  Han är vid liv / He is alive (Missionsmusik)
*  Ej silver, ej guld har förvärvat mej frälsning (Sionstoner)


TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Låt påskfirandet fortsätta i psalmval och stämning! Julen firar vi ju flera veckor - låt även påskpsalmerna fortsätta klinga!

* Stiftshögmässa är tradition i Uppsala stift och kanske på fler håll? Kompletterat med en lokal Emmausmässa på kvällen - kanske i vandringsandaktsform? - blir det en riktigt bra och rolig påsktradition.

* Ett par timmars pilgrimsvandring till någon kyrka eller något bönhus "ute på landet" är också en fin Annandag Påsk-tradition som finns på flera platser i vårt land.

* Man kan också låta gudstjänsten vara en utpräglad "sånggudstjänst", med predikan liksom inflätad mellan sångerna/psalmerna. Men nattvard bör absolut firas med anknytning till berättelsen om hur han blev igenkänd "då han bröt brödet".

* Första och andra årgångens texter är tillsammans en ren "fortsättningsberättelse" (ja, tredje årgångens också, fast den fortsätter efterföljande söndag).

* Jesus talar om vad som står skrivet om honom "i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna." Ja, vad är det nu som står där om honom? Kan vi vårt "Gamla Testamente"?SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Både i berättelsen om Emmausvandrarna (1 årg.) och i "fortsättningsberättelsen" ger Jesus sina lärjungar en rejäl utläggning av Skrifterna och "öppnar deras ögon så att de förstår". Vad betyder "Skrifterna" för vår tro idag? Är vi "bevandrade" i dem som Jesus och hans lärjungar? Och har vi fått våra ögon öppnade så att vi ser Jesus i dem?

* I vår stillasittande tid är vandringar ofta en välsignelse för både själ och kropp. Kan vi ordna kyrkvandringar oftare än vi gör (alltså det klassiska: att tillsammans gå till och från kyrkan)? Kan själva gudstjänsten eller delar av den oftare äga rum utomhus, inte bara på midsommarafton? (Jfr hur palmsöndagsgudstjänsten ofta åtminstone startar utomhus).

* "Glöm inte att visa gästfrihet - för det har hänt att man då har fått änglar till gäster", skriver Hebréerbrevets författare. Ja, mer än så: att man har fått Herren själv till gäst. När lärjungarna första gången ber "Stanna kvar hos mej/oss" vet de ju ännu inte att den okände är Herren själv - de vill bara visa omsorg om en främling! Hur praktiserar vi gästfrihet idag? Vilka är hindren på gästfrihetens väg?

* Missionsbefallningen i Matteus 28:18-20 må vara mera känd, men är inte den i Lukas minst lika värd att memorera? Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat.


BÖNER

*

*  [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar