söndag 13 maj 2018

Inför Söndagen före Pingst (Exaudi) 2018 - Hjälparen kommerINLEDNING

Denna söndag hette tidigare (före 2003) Sjätte söndagen efter påsk, men nuvarande benämning är högst motiverad. Den infaller under den s.k. "pingstnovenan", de nio dagarna från Kristi Himmelsfärds dag till Pingstdagen, som av gammalt varit särskilt präglade av bön om Andens utgjutande (jfr bönen "sänd en väckelse och börja med mej!" och de lärjungar som under denna tid samlades i övre salen tillsammans med Herrens mor!). Innerliga bönepsalmer passar idag, däribland faktiskt åtskilliga pingstpsalmer (se nedan)!

Har man tidigare under påsktiden haft sex altarljus finns inga skäl att sluta med det nu. Däremot är det ännu inte dags för pingstliljor på altaret - enligt de liturgiskt "renläriga", alltså. En liten tjuvstart skulle dock egentligen inte vara helt ur vägen den här helgen, som både till namnet och gagnet är så "pingstinriktad". Den liturgiska musiken hämtas från påskserien (även på själva pingstdagen f.ö.).


TEXTER PÅ SÖNDAGEN FÖRE PINGST

PSALTARPSALM
Psaltaren 33:18-22 - om hur Herren vakar över dem som fruktar honom och hoppas på hans nåd

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Sakarja 14:6-9 - om den ständiga dagen och det friska vattnet

EPISTEL
Romarbrevet 8:16-18 - om att Anden vittnar med vår ande om att vi är Guds barn

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 15:26-16:4 - om att både Hjälparen och Jesu lärjungar ska vittna om Jesus

Läs en predikan av Martin Luther i Huspostillan!
Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Och en av Yngve Kalin i Predikobiblioteket! Och ännu en!


SÅNGER OCH PSALMER PÅ SÖNDAGEN FÖRE PINGST:

Herre, se, vi väntar alla (SvPs 1986 nr 52)
Livets Ande, kom från ovan (SvPs 1986 nr 53)
Vinden ser vi inte (SvPs 1986 nr 54)
Kom, helge Ande, till mig in (SvPs 1986 nr 364)
Helige Ande, sanningens Ande (SvPs 1986 nr 365)
O Gud, ditt rike ingen ser (SvPs 1986 nr 366)
O Guds Ande, du som bor i ljus (SvPs 1986 nr 367)
Blås på mig, skaparvind (SvPs 1986 nr 368)
* Icke genom någon människas styrka (SvPs 1986 nr 682)
Helge Ande, kom och driv (Stora Nätpsalmboken nr 133)
Det skall ej ske med mänsklig makt (Stora Nätpsalmboken nr 134)
Kom, helige Ande, jag beder (Stora Nätpsalmboken nr 135)
* Herre, lär oss troget vänta (Stora Nätpsalmboken nr 360)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar