måndag 19 augusti 2013

Inför Fjortonde söndagen efter Pingst 2013 (Trettonde söndagen efter Trefaldighet) - Medmänniskan

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

File:Samaritan.jpg


INLEDNING

Medmänniskan - ett uppfordrande tema. Gyllene regeln, uppmaningen att älska sina fiender och så exemplet med den barmhärtige samariern.

En söndag i diakonins tecken. Låt gärna diakonen och diakonala gruppen vara med och leda gudstjänsten. Bjud in, dramatisera, gör fest! I år är dagen sista "sommarsöndagen" vilket kan motivera en särskild satsning med avslutnings- eller avsparkskaraktär. (Sista chansen att göra något utomhus?).

Glöm inte att varje söndag har Jesus som övergripande tema.

Liturgisk färg grön, altarljus två, blommor i blandade färger. Liturgisk musik enligt allmänna serien.

TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 103:1-6 - om att lova Herren som kröner oss med nåd och barmhärtighet

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Femte Moseboken 15:7-21 - om att hjälpa fattiga och nödlidande

EPISTEL
Romarbrevet 13:8-10 - om att kärleken är lagen i dess fullhet

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 5:38-48 - om att älska sina fiender och be för dem som förföljer en

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!

PSALMER OCH SÅNGER PÅ FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Du som av kärlek varm (SvPs1986 nr 94)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Jag behövde en nästa (SvPs1986 nr 97)
Tung och kvalfull vilar hela (SvPs1986 nr 102)
Någon skall vaka i världens natt (SvPs1986 nr 413)
Ni mänskobarn som här i världen (SvPs1986 nr 579)
Lova Herren Gud, min själ (Stora Nätpsalmboken nr 26)
Du, Herre, har kallat mej (Stora Nätpsalmboken nr 218)
Herre, gör mej kristen ända inifrån (Stora Nätpsalmboken nr 748)
Får ej i vårt hjärta bo (Stora Nätpsalmboken nr 793)
Vardagskristen vill jag vara (Stora Nätpsalmboken nr 813)
Se människan, medmänniskan (Kärnord)

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

*

*

* Läs eller sjung Margareta Melins "kärnord" (publ. med förf:s tillstånd) med musik av Georg Riedel:

Se människan, medmänniskan,
som om hon vore du,
som om hon vore du,
så vet du vad du ska göra.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

*

BÖNER

*

LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen): 

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar