måndag 2 september 2013

Inför Sextonde söndagen efter Pingst 2013 (Femtonde söndagen efter Trefaldighet) - Ett är nödvändigt

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!INLEDNING

Denna söndag har fått sitt tema från tredje årgångens evangelietext om Marta och Maria, där brödbekymren liksom ställs i motsats till den andliga utvecklingen och lyssnandet till Frälsarens undervisning. Andra årgångens texter handlar dock i stor utsträckning om kroppens legitima behov och även evangelietexten har ett påtagligt fysiskt bildspråk ("tyngda av bördor", "mitt ok", "min börda"). Förra söndagens tema "Enheten i Kristus" återklingar dessutom påtagligt i episteln om urförsamlingens egendomsgemenskap. Vad som är det enda nödvändiga tycks därigenom inte helt självklart.

Liturgisk färg grön, altarljus två, blommor i blandade färger, musik enligt allmänna serien. Vi är verkligen inne i den s.k. "festlösa" delen av kyrkoåret, men om några veckor har vi Mikaeli och Tacksägelsedagen.

PSALTARPSALM
Psaltaren 123
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Första Kungaboken 17:8-16 - om Elia och änkan i Sarepta (Sarefat) med mjölet och oljan

EPISTEL
Apostlagärningarna 4:32-35 - om hur alla som kommit till tro var ett hjärta och en själ och fick alltefter sina behov

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 11:28-30 - om att komma till Jesus och bära hans skonsamma ok och lätta börda

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Jesus är ute och söker (SvPs1986 nr 225)
Blott en dag (SvPs1986 nr 249)
Söken först Guds rike (SvPs1986 nr 686)
Kom till mej, till mej, så säger Herren (Stora Nätpsalmboken nr 514)
Sök Guds rike framför allt (Stora Nätpsalmboken nr 515)

TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Den här söndagen går bra att anknyta till förra söndagen "Enheten i Kristus" och till nästa, som handlar om "Döden och livet". Inför döden blir mycket vi trodde var viktigt oväsentligt. Det verkligt viktiga och det enda nödvändiga framstår däremot klarare.

* Ett ok har inte många nuförtiden sett. Kan man införskaffa ett ok till gudstjänsten (och lämpliga hinkar att bära) åskådliggörs Jesus´ liknelse så mycket bättre.

* Själva temat uttrycks mycket väl i en liten visa från 50-60-talet:
Ett är nödvändigt: att finna en tro
som håller i liv och i död.
Ett är nödvändigt: att denna tro
får brinna av kärlekens glöd.

* En allvarlig samling dagbetraktelser av prästen och bibelläraren Hans Erik Nissen från Danmark (3 uppl. Luthersk Litteratur Mission 2009) har också titeln: Ett är nödvändigt. Den som känns vid så märgstark evangelisk-luthersk förkunnelse (se Lina Björkskogs recension) kan ju passa på att sälja eller åtminstone rekommendera den just denna söndag.
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Ibland låter Jesus som Winston Churchill: han erbjuder "blod, svett och tårar". Ibland låter han som idag - som värsta måbra-profeten. Hur ska detta vägas samman?

* Jesus erbjuder vila för själen - och ett lagom utmanande arbete. Hur bör proportionerna se ut i "det goda livet"?

* Hur knyta samman den sociala omsorgen och omsorgen om kroppen i GT-texten och episteltexten med "vilan för själen" i evangelietexten? Vad är det enda nödvändiga och vilka konsekvenser får det?


BÖNER

* Allsmäktige och barmhärtige Gud och Fader, du som föder fåglarna under himmelen och kläder liljorna på marken, och som i din Son, vår Frälsare, öppnat för oss ditt himmelska rike. Vi ber dej: Väck oss genom din helige Ande till att främst söka ditt rike och din rättfärdighet. Ge oss nåd att glömma omtanken om oss själva i den tjänst du kallar oss till. Lär oss att kasta alla våra bekymmer på dej, så att vi inte grämer oss över det förflutna eller ängslas för framtiden, utan i barnslig tillförsikt tar emot varje ny dag som en gåva från dej. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar