måndag 8 februari 2016

Inför Askonsdagen 2016 - Bön och fasta


En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare! 

INLEDNING

Idag börjar påskfastan - 40 dagar fram till påsk (+ söndagarna som inte är fastedagar). Hur vår fasta ser ut avgör vi själva i evangelisk frihet, men Jesus sa själv en gång att "detta kan inte drivas ut med annat än bön och fasta", så det kan finnas saker i våra liv som faktiskt kräver inte bara bön utan också ett konkret avstående även från det som i sej självt är gott och lovligt. Jesus talar ju också en gång om törnen som kan förkväva den goda säden: rikedom och detta livets bekymmer, rikedomar och nöjen.

Så vi får pröva oss inför Herren och bereda oss inför både påskfirandet och den stora festen i himmelen genom att till andras glädje avstå något extra för vår egen del. Meditera sakta över bibeltexterna.

Idag brukar brända ris från förra årets palmsöndag, blandade med lite olja, användas för att teckna ett kors på besökarnas pannor under orden

Kom ihåg att du är stoft och att du åter ska bli stoft.
Omvänd dej och tro evangelium.

Själva askonsdagssymbolen har varit gisslet, som symbol för självspäkning alltså - vi skulle nog föredra en annan, varför inte själva askkorset?

Färg violett eller blå, altarljus två, blommor två (violetta eller blå), fasteseriens musik.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 32:1-5 - om bekännelse och syndernas förlåtelse (jfr Psalt. 51!).
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Joel 2:12-19 - om att slita sönder sina hjärtan, inte sina kläder
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Apostlagärningarna 13:1-3 - om hur Barnabas och Saul avskils efter fasta och bön
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Markusevangeliet 2:18-20 - om varför inte Jesu lärjungar fastade när Jesus gick på jorden
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB


PSALMER OCH SÅNGER PÅ ASKONSDAGEN

För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
Jesus för världen (SvPs1986 nr 45)
Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)
Jesus, Guds Son, träd in i denna skara (SvPs1986 nr 93)
Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs1986 nr 135)
Bed för mig, Herre kär (SvPs1986 nr 267)
* Bar du min börda (SvPs1986 nr 282)
Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs1986 nr 339)
En blomma uti öknen stod (SvPs1986 nr 347), jfr När världens hopp förtvinat stod (Stora Nätpsalmboken nr 100)
Han gick in i din kamp på jorden (SvPs1986 nr 358)
* Du som i alltets mitt har ställt (SvPs1986 nr 438)
Vaka, själ, och bed (SvPs1986 nr 566, jfr Stora Nätpsalmboken nr 718)
Tänk på honom som var frestad (SvPs1986 nr 569, jfr Stora Nätpsalmboken nr 93)
Vackra törnrosbuske (SvPs1986 nr 611)
* När mörker över djupet var (PoS1987 nr 389)
* Som ett naket frö i handen (Pos1987/2003 nr 797)
Härskarors Herre, evig Gud (Stora Nätpsalmboken 98)
* Vi tackar dig, o Jesus god (Stora Nätpsalmboken nr 274)
Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro (Stora Nätpsalmboken nr 476)
Herre, gör mej kristen ända inifrån (Stora Nätpsalmboken 748)
* Öppna fastans port (Vårvintersång)
Körsånger:
* Säll är den (Psalt. 32 av David/Ekberg), se nedan:TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

*  Askonsdagen är tillsammans med Skärtorsdag, Julafton och Annandag Pingst en "svart högtidsdag" i almanackan, vilket alltså inte på minsta sätt hindrar att vi firar den. Fast kl. 18 eller 19, givetvis.

* Erbjud gärna bikt och/eller personlig förbön i samband med askonsdagsmässan.

* Gör "reklam" för de fem (med Palmsöndagen sex) söndagarna i fastan. Fastekalender fram till påsk? Vettiga inskränkningar i livsföringen till förmån för de fattiga? Evangelisk frihet att binda sej...

* Dela än en gång ut fastesparbössor att samla in på Palmsöndagen! Det finns fortfarande att få, och är en nyttig påminnelse på köksbordet.

* Dela gärna ut s.k. "fastekalendrar" gjorda i den egna församlingen! Se Kvistoftas förslag från i fjol:
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

Ulla Karlssons frågor inför fastan och påsken är alltid aktuella, men särskilt i fastetid. Hur förfärligt det än är att en präst i Svenska kyrkan skrev som hon gjorde utan att omedelbart mista rätten att förkunna som VDM, måste vi förstå att hennes frågor delas av många människor. Hur svarar vi på dem?

* Hur kan vi använda "de 40 dagarna" så att människor dras in i "påskskeendet" och både berörs av omsorg i praktisk handling och av gudstjänstgemenskapen, av Guds ord? Hur blir vi själva indragna/berörda så som Gud vill?

* Dagens psaltarpsalm är den klassiska nummer 32 som bl.a. Einar Ekberg tolkat så fint. Vad har syndabekännelse, avlösning och fasteglädje/påskglädje för samband? Hur kan bibelns bönbok Psaltaren komma till ökad användning under fastan?


BÖNER


* Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber dej att visa din mildhet. Jag har syndat, Herre, syndat, och jag vet vad jag har brutit. Jag bönfaller och ber dej: förlåt mej, Herre, förlåt mej. Låt mej inte gå under genom mina lagbrott, vredgas inte för evigt. Låt inte mina olyckor vara för alltid, förvisa mej inte till jordens nedersta djup. Du är ju de botfärdigas Gud, Herre. Då blir det som händer mej ett bevis för din godhet, ty i din stora nåd räddar du mej fast jag är ovärdig, och jag ska prisa dej så länge jag lever. Dej lovsjunger hela den himmelska hären, och din är äran i evighet. Amen.

* Bered ett rum, en rymd för dig
i vår församling och vårt liv.
Bered oss nu i fastans tid,
att Kristi påsk vår påsk kan bli.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Må Gud hålla oss vakande, så att vi inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar vårt fäste, utan i stället växer till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (Efter 2 Petr. 3:17-18, SFB).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar