måndag 19 september 2016

Inför Artonde söndagen efter Trefaldighet (Nittonde söndagen efter Pingst) 2016 - Att lyssna i tro

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!
INLEDNING

En enkel "vardagssöndag" före festhelgerna Mikaelidagen och Tacksägelsedagen, men med ett mycket viktigt tema: "Att lyssna i tro." Paulus frågar galaterna: "Tog ni emot Anden genom att hålla lagen, eller genom att lyssna i tro?"  (Gal. 3:2). Vägen till seger i den andliga kampen och till verklig tacksamhet mot Gud är att lyssna till evangeliet, som "framställer Jesus för våra ögon som korsfäst" (Gal. 3:1).

Jesus säger i första årgångens evangelium de ord "min lära är inte min", som varje präst har ännu mycket större orsak att säga. Varje åhörare har rätt att få del av Nya testamentets undervisning i oförvanskat skick - inte att få höra präster och biskopar förklara bort eller förneka snarare än förklara. Är det nutida nedklivandet från predikstolarna för vissa präster inte bara ett legitimt uttryck för strävan till närhet eller en pedagogisk gestaltning av Ordets inkarnation, utan en abdikation från förkunnaruppdraget, från häroldsfunktionen?

Liturgisk färg grön, altarljus två, altarblommor i blandade färger.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 19:8-15 - om att Herrens lag är utan brist och ger liv på nytt,
jfr runebergpsalmen Himlars rymd sin konung ärar (se även finlandssvenska psalmboken 1986 nr 450)
KB1917  SFB  B2000
LB  KJV  KXII 

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Femte Moseboken 30:11-16 - om ordet som är oss mycket nära och om valet mellan liv och död

EPISTEL
Jakob 2:8-13 - om att inte göra skillnad på människor

EVANGELIUM
Markusevangeliet 10:17-27 - om den rike ynglingen, jfr psalmen På den unge man han såg

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!  
PSALMER OCH SÅNGER PÅ NITTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Högt i stjärnehimlen (SvPs1986 nr 25) - 2 årg.
En dyr klenod (SvPs1986 nr 64)
Omkring ditt ord, o Jesus (SvPs1986 nr 65)
Herre, samla oss nu alla (SvPs1986 nr 81)
En liten stund med Jesus (SvPs1986 nr 207)
Lämna dig helt åt Jesus (SvPs1986 nr 224) .
Käre Jesus, vi är här (SvPs1986 nr 406)
Du kallar oss till kyrkan (SvPs1986 nr 409)
Kristus, hjälten, han allena (SvPs1986 nr 581)
Pärlor sköna (SvPs1986 nr 583) - 3 årg.
Saliga de som hör Guds ord (SvPs1986 nr 688)
Led mej, Gud (Stora Nätpsalmboken nr 482)
Än i dag kallar Jesus, Mästaren (Stora Nätpsalmboken nr 497)
På den unge man han såg (Stora Nätpsalmboken nr 507)
Ljuset bär frukt överallt (Stora Nätpsalmboken nr 750) 
Himlars rymd sin konung ärar (Den fria psalmboken)
Sänd ditt ljus (Gunnar Wennerberg)TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

*  Anknyt till förra söndagens tema "Rik inför Gud" när det nu handlar om den rike ynglingen! Och anknyt till fortsättningsberättelsen om Sackeus - Gud KAN frälsa även oss rika!

* Det är läge för en dramatisering nu! Evangelietexten fungerar perfekt (liksom förra söndagens) som en liten sketch.

* Se upp för alla tolkningar av "Nålsögat" som gör passagen möjlig för den som går på knä eller gör sej själv liten o.s.v. Jesus förklarar ju själv: För människor är det omöjligt. Vilket torde vara poängen med en kamel som ska genom ett synålsöga. Omöjligt. Men för Gud är allting möjligt (jfr Sackeus).SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* När måste man i viss mening göra skillnad på människor? Och när får det absolut inte ske? Diskutera Jakobsbrevets viktiga förmaning med varandra.

* Jag råkade slå in 5 Mos. 13:11-16 när jag skulle söka dagens GT-text. Vad ska man säga om den och om uppenbarelsen i GT över huvud taget? Skulle någon del av det kapitlet ens kunna vara påtänkt som GT-text och hur väljer vi och vrakar? Verserna efter 5 Mos. 30:11-16 där det talas om förintelse också av det judiska folket om de börjar dyrka andra gudar - kan de läsas utan att det tolkas som att Moses och vi som läser texten är antisemiter?


BÖNER

* O Herre Gud, käre himmelske Far. Vi ber dej: bevara oss så att vi inte i högmod och egenrättfärdighet vill vara oss själva nog eller försöker att frälsa oss själva. Öppna våra öron och ögon för den nåd som dagligen söker oss, så att vi inte far vilse och går miste om ditt rike. Ge oss, genom din helige Ande, ny håg och vilja, så att vi inte frågar om lätt eller svårt, utan stilla förtröstar på att vägen till livet är din Son, och att han givit sitt liv till lösen för alla. Amen.

* O Herre, kom snart och upplys natten. Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ att intet händer, utan att du tillstädjer det, och att intet som du tillstädjer är tröstlöst. O Jesus, Guds Son, du som stod tyst inför dem som dömde dig, håll tillbaka min tunga, till dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen. Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren. Giv, o Herre, mitt hjärta ro.

I samband med tacksägelseringningen: 

* Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen): 

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar