måndag 19 december 2016

Inför Julnatten 2016 - Den heliga natten

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

INLEDNING

I många sammanhang, särskilt i städerna, har julnattsmässan numera fått ersätta julottan (då mässa sällan firas). Men i gammal tradition firades tre mässor under julen: julnattsmässan, morgonmässan i ottan och högmässan längre fram på dagen (då ska man dock veta att kl. 8 eller 9 var normal högmässotid i många socknar fram till 1800-talet och att ottan hölls kl. 4 eller 5!). Man har också talat om "Jesu trefaldiga födelse": 1) av Fadern före all tid 2) av jungfru Maria här i tiden och 3) av Anden i de kristtrognas hjärtan.

Under dagen har många besökt en julbön med julkrubba, kanske också själva läst julevangeliet vid julkrubban hemmavid, och julnattsmässan blir då avslutningen på julaftonsfirandet. Eller också är detta första gången under helgen man firar julens evangelium: att Gud blev människa. I vilket fall som helst är änglakörens lovsång "Ära vare Gud i höjden" ("Gloria") en viktig del i denna gudstjänst, som ibland också kallats "änglarnas mässa".


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 108:2-7

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 9:1a, 2-7

EPISTEL
Hebréerbrevet 1:1-6

EVANGELIUM
Lukas 2:1-20
Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket! (Jfr "Lilla julpostillan" 2011-12 för alla julhelgerna!).
Läs julbetraktelse av kyrkofadern Hieronymus!


PSALMER OCH SÅNGER TILL JULNATTSMÄSSAN

Världens Frälsare kom här (SvPs1986 nr 112)
Det är en ros utsprungen (SvPs1986 nr 113)
Stilla natt (SvPs1986 nr 114)
O Betlehem, du lilla stad (SvPs1986 nr 115), alt. text och melodi i Fria psalmboken
Fröjdas, vart sinne (SvPs1986 nr 118)
Lyss till änglasångens ord (SvPs1986 nr 123)
Ringen, I klockor (SvPs1986 nr 427)
Prisad högt av herdars skara (SvPs1986 nr 432)
Giv mig ej glans (SvPs1986 nr 645)
Gläd dej, du värld (Stora Nätpsalmboken nr 240)
Han som ger hjärtat rymd (Stora Nätpsalmboken nr 241)
Från himlen kommer jag med bud (Stora Nätpsalmboken nr 242)
Gå, ropa ut från bergen (Stora Nätpsalmboken nr 244)
Herren av himlen är kommen till jorden (Stora Nätpsalmboken nr 247)
Förunderligt och märkligt (Stora Nätpsalmboken nr 251)
Över världen strålar ljuset (Stora Nätpsalmboken nr 258)
Guds Son är född (Sionstoner 2011)
Evigt innan himlens fäste (Missionspsalmboken)
Utpräglade kör- eller solosånger:
O helga natt (A. Adam, Stora Nätpsalmboken nr 252)
Lille Josef timmerman (Anders Öhrwall)
En stjerne skinner i natt (Eivind Skeie/Tore W Aas)
Hodie, Christus natus est (Francis Poulenc)

TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Låt gärna ungdomar och konfirmander - som gärna är uppe länge ;o) - hjälpa till med förberedelserna och vara "gudstjänstgrupp" för hela gudstjänsten (kanske t.ex. vara kyrkvärdar, läsa texter och leda i förbön?).

* Någon del av julevangeliet kan med fördel dramatiseras (kanske resan och ankomsten till Betlehem?). Låt bara inte predikan ersättas av sketchen (den blir ju en del av evangelieläsningen) utan genom den förstärkas och befästas i minnet.

* När folk nuförtiden bara går i kyrkan vid jul, behöver de få en kortkurs i kristen tro (liksom vid dop, vigslar och begravningar). Är det rent av möjligt att de kan få en 5-10-minuters-version med alla de tre trosartiklarna - kanske rent av en överblick från bibelns första till sista bok, från historiens början till dess slut?

* Anknyt till julklappsutdelandet under dagen och presentera "Gud outsägligt rika gåva", och allt gott den (han) för med sej för den som tar emot.

* Glöm dock inte "blood, sweat, toil and tears-perspektivet" (Churchill) som syns i både stallet och herdarna (mindre i julkrubbsversionen) och annandags- och fjärdedagstemana. "Din krubba och ditt kors står redan när varann", som Bellman skriver. Till välsignelse för hela världen, men också till utmaning och självprövning.

* Anknyt gärna till julberättelser och juldikter i litteraturen (ex.vis Gullbergs "Ett barn är fött i dag"), men låt inte julevangeliet drunkna i sedelärande historier och legender. Observera poängen i "Lukasprologen" (Lukasevangeliet 1:1-4)!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur ger Jesaja-texten och Hebréerbrevsprologen uttryck för Jesus´ gudomlighet?

* Varför blev Gud människa? (Jämför S:t Anselms av Canterbury bok med just detta namn: "Cur Deus Homo", Varför blev Gud människa?").

* Vad betyder det att Barnet som föds ska "bryta sönder bördors ok och skuldrors gissel"? Hur kan den saken uttryckas på vår tids språk?

* Vilket "herradöme" är det som Barnet bär på sina axlar?

* Spelar det någon roll om detaljerna i julevangeliet är historiskt sanna, t.ex. de som rör kejsar Augustus, Quirinius, skattskrivningen o.s.v.? Jfr Mysteriet med den försvunna skattskrivningen av Anders Brogren.

* Hur hyllar vi Jesus idag, när vi inte kan gå till hans krubba i Betlehem? (Jfr Pappa Panovs stora dag av Leo Tolstoy och Jakobs brev 1:27).

* Hur uttrycker vi för vuxna människor idag vad barnaskapet hos Gud innebär?


BÖN

* O Herre, himmelske Fader, du som låter denna heliga natt lysas upp av det sanna ljuset. Vi ber dej: Låt oss alltid vandra i dess sken, så att vi en gång i himmelen får skåda din härlighet. Du som med Sonen och den helige Ande lever och regerar från evighet till evighet. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar