onsdag 19 april 2017

Inför Andra söndagen i påsktiden 2017 - Påskens vittnen

Du Herrens tjänare!

Bildresultat för wikimedia Caravaggio Thomas
INLEDNING

Påsken fortsätter - vilket markeras väl genom att söndagen numera inte kallas "Första söndagen efter påsk" utan "Andra söndagen i påsktiden". Fortsätt gärna sjunga rejäla påskpsalmer denna dag (liksom hemma under veckan)!

Årets evangelieläsning om Tomas (se Caravaggios underbara bild härovan!) är en fortsättningsberättelse kopplad till evangelietexten på Annandag Påsk. Då blir samvetsfrågan förstås om vi verkligen firat Annandag Påsk. Om inte, bör evangelietexten förstås läsas ända från Joh. 20:19(-31) - för sammanhangets skull.

De som i fornkyrkan döptes under påsken bar sin vita dopdräkt fram till denna dag.

Liturgisk färg vit. Ljus fyra eller (gärna) sex för att betona påskens "oktav" + påskljuset, förstås. Blommor vårblommor (men inte pingstliljor). Liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 145:1-7 - om Guds storhet
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Sakarja 8:6-8 - om att det vi tror är omöjligt inte är omöjligt för Gud
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Petr. 1:3-9 - om att Gud fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu uppståndelse
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 20:24-31 - om hur Tomas äntligen är med!
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Martin Luther ur Huspostillan!
Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

*  Med Gud och hans vänskap (SvPs1986 nr 59)
*  Jesus Kristus är uppstånden (SvPs1986 nr 148) 
*  Du segern oss förkunnar (SvPs1986 nr 150)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153) 
*  Den korta stund jag vandrar här  (SvPs1986 nr 157) 
*  När på Tomas Segerfursten tänker (SvPs1986 nr 251:3-4), jfr den längre versionen i Sionstoner
*  Nu kommen är vår påskafröjd  (SvPs1986 nr 465)
*  Nu låt oss fröjdas med varann (SvPs1986 nr 466)
*  I dödens bojor Kristus låg  (SvPs1986 nr 467, jfr Stora Nätpsalmboken nr 319 I dödens band)
*  Låt oss nu Jesus prisa (SvPs1986 nr 468)
*  Han lever! O min ande, känn (SvPs1986 nr 469)
*  Kom med glädje och med sång (SvPs1986 nr 470)
*  Jag vill sjunga om min vän (SvPs1986 nr 472) 
*  Du räckte ut din hand, jag såg och trodde (SvPs1986 nr 473)
*  Världen som nu föds på nytt (SvPs1986 nr 517)
*  Försoningens dag och uppståndelsens dag (SvPs1986 nr 601) 
 Faraos härar hann upp oss vid stranden (SvPs1986 nr 618)
*  Kom, Frälsare, in (Stora Nätpsalmboken nr 160)
*  Jesus lever, graven brast (Stora Nätpsalmboken nr 295)
*  Jesus lever nu i dag (Stora Nätpsalmboken nr 299)
*  Han är här, han är här  (Stora Nätpsalmboken nr 301)
*  Påsk är ett från fridens boning  (Stora Nätpsalmboken nr 303)
*  Nu triumferar Herren Krist (Stora Nätpsalmboken nr 305)
*  Sitt öga Jesus öppnat har  (Stora Nätpsalmboken nr 306)
*  Å saliga stund utan like  (Stora Nätpsalmboken nr 307)
*  Solen på himmelen slöt sina ögon  (Stora Nätpsalmboken nr 313)
*  Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis (Stora Nätpsalmboken nr 316)
*  Han är uppstånden, Frälsaren  (Stora Nätpsalmboken nr 320)
*  Vår Frälsare lever, vår saliga tröst (Stora Nätpsalmboken)
*  Påskens stora högtid (Missionspsalmboken)
*  Han är vid liv / He is alive (Missionsmusik)

TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Låt påskfirandet fortsätta i psalmval och stämning! Julen firar vi ju flera veckor - låt även påskpsalmerna fortsätta klinga!

* Pröva att högläsa HELA Tomasberättelsen (Joh. 20:19-31) i gudstjänsten (även de avslutande dråpliga verserna, alltså!). Som gjort för en enkel dramatisering, förresten, med många dialoger/repliker. Något för söndagsskolan/ungdomsgruppen att bita i? (Framförandet behöver ju inte ske just idag).

* Betona att kallelsen till tjänst och vittnesbörd inte bara gäller apostlarna, även om de hade en alldeles särskild tjänst. Och gör reklam för "Herdesöndagen" nästa söndag, som så fint anknyter till Jesus´ samtal med Petrus (det som riksdagsmannen A V Isaksson kallade "Aposteln Petri pastoralexamen").


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* På vilket sätt är även vi påskens vittnen? På vilket sätt inte?

* På vilka sätt kan Jehovas vittnen vara föredömen för oss? På vilka sätt inte?

* Vad har dagens GT-text för samband med evangelietexten?

* Samtala om hur Jesus´ beskrivning av ungdom resp. ålderdom gäller i allmänhet - och beträffande Petrus i synnerhet.

* "Alla som är födda av Gud besegrar världen", skriver S:t Johannes. Vad menar han med det?


BÖNER

* Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dej för din outsägliga nåd: att du oss till tröst har givit oss din Son, vår Herre Kristus, det heliga evangeliet och de heliga sakramenten, så att vi där ska finna syndernas förlåtelse. Vi ber dej: ge din helige Ande i våra hjärtan, så att vi av hjärtat må tro ditt ord och genom dina heliga sakrament bli styrkta i tron dag från dag. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

*  [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar