måndag 24 april 2017

Inför Herdesöndagen 2017 (Misericordias Domini) - Herren är min herde


Du Herrens tjänare!

Bildresultat för the good shepherd icon wikimediaINLEDNING

Tredje söndagen i påsktiden kallas också "Herdesöndagen" eftersom texterna handlar om Jesus som "den gode herden". I boken Gudstjänst (Origo 1993) skriver författarna Guldbrandzén/Modéus om denna söndag att den "sammanfattar Långfredagens allvar och påskens glädje i texterna om herden. Kristus har gett sitt liv för oss, han har uppstått och leder oss i livet."

Liturgisk färg vit. Ljus sex (om man vill markera att det fortfarande är påsktid) eller fyra (påskfirandet trappas ner en liten, liten aning) + påskljuset, förstås. Blommor vårblommor (men inte pingstliljor). Liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 23 - om att Herren är min herde
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 23:3-8 - om hur Herren ska samla sina får och ge dem nya herdar
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Petrusbrevet 5:1-4 - om att uppträda som herdar, inte som herrar
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 10:22-30 - om att Jesus känner sina får
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Ännu mer godis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

*  Med Gud och hans vänskap (SvPs1986 nr 59)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153) 
*  Den korta stund jag vandrar här  (SvPs1986 nr 157)
 Jag lyfter mina händer (SvPs1986 nr 238)
*  Var jag går, i skogar, berg och dalar (SvPs1986 nr 251:1-2)
*  Låt din kyrka visa stigen (SvPs1986 nr 370:5)
*  Därför att Ordet bland oss bor (SvPs1986 nr 377)
*  Jag vill sjunga om min vän (SvPs1986 nr 472)
*  Herren är min herde god (SvPs1986 nr 558)
 O du som gav ditt liv för fåren (SvPs1986 nr 579:5)
*  Herren är min herde (SvPs1986 nr 653)
*  Herren min gode herde är  (Stora Nätpsalmboken nr 188)
*  Jesus lever nu i dag (Stora Nätpsalmboken nr 299)
*  Han är här, han är här  (Stora Nätpsalmboken nr 301) 
*  Minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu (Stora Nätpsalmboken nr 539)
*  Min gode herde Herren är (Stora Nätpsalmboken nr 596)
*  Herren är min herde god med oändligt tålamod (Sionstoner)
*  När Herren är min herde (Sionstoner)
Mer utpräglade kör- och solosånger:
*  Herren är min herde (Gustaf Nordqvist)
 Herren är min herde (Hans-Lennart Raask)TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Enligt boken Gudstjänst (Origo 1993) passar den här söndagen särskilt bra som "de äldres dag". Jag vet inte riktigt varför, men visst: det är gott att "Herren är min herde" också långt upp i åren. Annars tycker jag nog att dagen passar minst lika bra till det som förr kallades "familjegudstjänster" och nu kallas "gudstjänst för små och stora" (fast skulle inte alla gudstjänster vara det?). Ett annat förslag som nämns i boken är att bjuda in olika typer av ledare i samhället och samtala med dem vid kyrkkaffet om vad som kännetecknar en bra ledare (herde?).

* Kyrkoherden - som ju är den präst som faktiskt kallas herde! - kan gärna få avlägga ett mer personligt vittnesbörd den här dagen. Om sin bakgrund och livsväg, om sitt Jesus-möte och sin herdekallelse. Annars gärna även någon annan ledare i församlingen. (För det är väl ingen som vill framträda som "får"?).

* Tänk om man kunde få tag i en någotsånär riktig herde? En fårägare i varje fall. Det brukar kunna finnas i landsbygdsförsamlingarna åtminstone. (Ett får i kyrkan kanske dock inte uppskattas av alla).

* Annars kan vi ju anknyta till husse/matte-skapet och våra husdjur - även om vi mera sällan riskerar våra liv för dem. (Herdeyrket var liksom lite tuffare). Men i alla fall. Djuranknytningen och -samspelet är relevant.

* Boktips: Philip Kellers bok: En herde betraktar 23 psalmen (se nedan):
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vilka slags ledare behöver kyrkan?

* På vilket sätt är Jesus en förebild för alla slags ledare i kyrkan?

* Vilket särskilt ansvar har en pastor (latin för "herde")?

* Vilket ansvar har vi som "får"? (Jfr C S Lewis´ "bräkanden" i boken "Att sila mygg och svälja kameler").


BÖNER

* O Gud, du som genom din Sons förnedring har upprättat världen: ge dina kristtrogna den eviga glädjen. Ja, såsom du har hjälpt dem ifrån det eviga fördärvet, så låt dem få en evig salighet. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, som av din faderliga godhet har kommit ihåg oss arma människor, och över oss satt din Son till en herde, för att han skulle inte allenast föda oss med sitt heliga Ord, utan också beskärma oss emot synden, döden och djävulen. Vi ber dej: ge oss nåd genom din helige Ande att, såsom denne herde känner oss och låter sej vårda om oss, även vi i allehanda nöd må känna honom, hålla oss till honom och av hjärtat akta och efterfölja hans röst. Och så genom honom komma till en evig salighet. Amen.

 [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar