måndag 1 maj 2017

Inför Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate) 2017 - Vägen till livet

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

ImageINLEDNING

Fjärde söndagen i påsktiden kallas på latin "Jubilate", som var inledningsordet i söndagens gamla introitus ("Höj jubel till Gud, alla länder", Psalt. 66:1-3). Men temat är "Vägen till livet", d.v.s. i grunden Jesus själv, som sa "Jag är vägen, sanningen och livet". (Joh. 14:6). Det anknyter fint till förra söndagens tema, "Herren är min herde". Det är Jesus som leder oss rätt. Men leder vi som kyrka och församling människor rätt - d.v.s. till Jesus? Och till himlen? (Före 1983 hade söndagen temat "Hemlängtan").

En hel del evangelietexter under den här tiden i kyrkoåret kommer från Jesu "avskedstal" i Johannesevangeliet. Det passar fint, men vi ska komma ihåg dels att Jesus mellan påsk och pingst fortfarande var fysiskt närvarande bland sina lärjungar, dels att Jesus lovat att vara med också oss "alla dagar till tidens slut", om än osynligt, genom sin Ande och sitt ord.

Liturgisk färg vit. Ljus sex (om man vill markera att det fortfarande är påsktid) eller fyra (påskfirandet trappas ner en liten, liten aning) + påskljuset, förstås. Blommor vårblommor (men inte pingstliljor). Liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 147:1-7 - om att det är gott att sjunga vår Guds lov
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
2 Mos. 13:20-22 - om molnstoden och eldstoden 
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Thessalonikerbrevet 5:9-11- om att Gud inte bestämt oss till att bli offer för vreden
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 13:31-35 - om att vi inte(!) kan komma dit Jesus går, men att vi ska älska varann
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Eller i Himmelskt söndagsgodis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!PSALMER OCH SÅNGER PÅ FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN

*  Med Gud och hans vänskap (SvPs1986 nr 59)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153) 
*  Den korta stund jag vandrar här  (SvPs1986 nr 157)
 Jag lyfter mina händer (SvPs1986 nr 238)
*  Var jag går, i skogar, berg och dalar (SvPs1986 nr 251:1-2)
*  Säg mig den vägen som drager till livet (SvPs1986 nr 266), jfr Stora Nätpsalmboken nr 545
*  Led, milda ljus  (SvPs1986 nr 275)
*  Du som är vägen, sanningen och livet  (SvPs1986 nr 293:3-4)
*  Härlig är jorden  (SvPs1986 nr 297)
*  Gud, ditt folk är vandringsfolket  (SvPs1986 nr 298)
*  Det finns en väg till himmelen (SvPs1986 nr 303)
*  Låt din kyrka visa stigen (SvPs1986 nr 370:5)
*  Därför att Ordet bland oss bor (SvPs1986 nr 377)
*  Jag vill sjunga om min vän (SvPs1986 nr 472)
*  Herren är min herde god (SvPs1986 nr 558)
*  Hjälp mig, Jesus, troget vandra (SvPs1986 nr 576)
 O du som gav ditt liv för fåren (SvPs1986 nr 579:5)
*  Kom, vänner, låt oss hasta  (SvPs1986 nr 615)
*  Herren är min herde (SvPs1986 nr 653) 
*  Visa mig, Herre, din väg (SvPs1986 nr 656)
*  Jubilate Deo  (SvPs1986 nr 694, jfr Stora Nätpsalmboken nr 686)
*  Han är här, han är här  (Stora Nätpsalmboken nr 301) 
*  Minns mej, o Herre, o Herre, minns mej nu (Stora Nätpsalmboken nr 539)  
*  Vem visar väg genom växlingens värld  (PoS1987 nr 392)
*  Jag vet en väg som leder (PoS1987 nr 678)
*  Herre Jesus, du är vägen (Missionspsalmboken)

TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET

* Lär ut lite latin: Jubilate=Jubla, Cantate=Sjung och Rogate=Bed! Sjung latin (SvPs694) och uppmuntra varann att både till vardags och till helgs komma ihåg dessa tre härliga uppmaningar! Och att även komma till kyrkan för att få göra just de här sakerna tillsammans!

* Man kan i t.ex. söndagsskolan tillverka vägvisare/skyltar med bibelord om Jesus och vägen till livet - att sätta upp längs mittgången i kyrkan eller på "vägen till kyrkfikat".

* Läs Bo Setterlinds fina dikt "Vägen och vägarna" och/eller andra dikter på samma tema.

* "Eftersom våren är på väg vid den här tiden kan församlingen anordna en vårutflykt. Be alla som kommer till gudstjänsten att ta med sig en kaffekorg. Leta rätt på en trevlig plats att ha picknick på, umgås och ordna lekar om det är barn med." (Gudstjänst II, Origo 1993, s. 287).

* Liksom på Annandag Påsk är det här en mycket passande söndag för en enklare "pilgrimspromenad" utomhus eller inomhus. Kanske en tipspromenad efter gudstjänsten med frågor kring dagens tema? (Kan utmärkt väl förenas med föregåend punkt).SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Varför kallades kristendomen ofta just "den vägen" i Apostlagärningarna?

* Om Jesus är vägen, den enda t.o.m. ("ingen kommer till Fadern utom genom mig"), hur ska vi då se på andra religioner (judendom, islam o.s.v.)?

* På vilka olika sätt leder oss Gud på vår väg genom livet? (Jfr psaltarversen "Jag skall leda dem, där de går bedjande fram").

* Vägvisarna i trafiken visar vägen utan att själva närma sej målet en millimeter. Är de en träffande bild av oss kristna idag?


BÖNER

* O Gud, du som sänder din sannings ljus och leder dem som far vilse in på rätta vägen igen. Giv din nåd åt alla som bekänner Kristi namn, så att de kastar bort det onda och efterföljer det goda. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader. Vi tackar dej för löftet, som är oss givet genom din Son, att den bedrövelse som övergår oss ska vara endast en liten tid och sedan vändas i evig glädje. Vi ber dej: Ge oss nåd att rätt känna dej och den du har sänt, Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet, så att vi inte i nöd och anfäktelse fäller modet, utan står fasta i ordet och tron, och omsider får ta emot det ovanskliga arvet, som är förvarat i himmelen. Amen.

 [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar