lördag 24 juni 2017

Inför Johannes Döparens dag 2017 - Den Högstes profet

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

INLEDNING

Den här söndagen som även kallas "Annandag midsommar" och tagit över Johannes Döparen-temat från midsommardagen (då Johannes genom århundraden firats) tränger numera ut en av trefaldighetssöndagarna. Kolla gärna vilken - i år 2016 är det Apostladagen - och anknyt till den så att det inte behöver dröja sex år mellan de tillfällen som den bortmotade evangelietexten aktualiseras!

Men idag ska vi alltså fira Johannes Döparen - eller kanske egentligen prästparet Sakarias och Elisabet. Liksom igår passar det bäst med ängsblommor på altaret, men den liturgiska färgen är vit som på de stora glada festdagarna. Kanske rött (som på martyr- och apostladagarna) egentligen hade passat bättre, men OK. Texterna handlar ju inte om Döparens halshuggning, utan om hans glädjerika födelse som inspirerar den under graviditeten stumme pappa Sakarias till en helt underbar lovsång!TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 96 - om en ny sång till Herrens ära, jfr Sjung nu för Gud den nya sången

GAMMALTESTAMENTLIG TEXT
Jesaja 42:5-9-

EPISTEL
Apostlagärningarna 10:37-38 

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 1:67-80 - om Sakarias´ lovsång!.

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Anders Carl Rutströms predikan i Predikningar och satser!
Läs Lars Linderots predikan i Högmässopredikningar!


PSALMER PÅ JOHANNES DÖPARENS DAG

Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära (SvPs1986 nr 2)
O store Gud, när jag den värld beskådar (SvPs1986 nr 11)
* Den blomstertid nu kommer (Svenska Psalmboken 1986 nr 199)
* I denna ljuva sommartid (Svenska Psalmboken 1986 nr 200)
* En vänlig grönskas rika dräkt (Svenska Psalmboken 1986 nr 201)
* Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat (Stora Nätpsalmboken nr 23)
* Mäktigaste segerhjälte (Stora Nätpsalmboken nr 222)
* Sjung nu för Gud den nya sången (Stora Nätpsalmboken nr 357)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Knyt samman sommaren och Johannes Döparen - precis som på "gamla" Johannes Döparens dag!

* I år utgår Apostladagen och andra årgångens text om Petri bekännelse och himmelrikets nycklar till förmån för Johannes Döparens dag. Vi får vänta tre år till på den texten om vi inte läser den själva. Men nog borde det väl gå att knyta samman apostlauppdraget med Johannes´ profetuppdrag? Flera gick ju - på Johannes´ inrådan - från att vara Johannes´ lärjungar till att vara Jesus´ lärjungar och bli apostlar.

* Predika gärna om namn i bibeln - med anledning av namnet Johannes (och namnet Jesus)! Om namnens betydelse! Ett intressant bibelstudium! Vad betyder förresten Elisabet? Och Sakarias?SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur gestaltar vi glädjens vita färg denna dag? Vilken glädje och tacksamhet känner vi över Johannes Döparens födelse? Och över Jesus, naturligtvis, som Johannes beredde väg för?

* "I din släkt finns ju ingen som har det namnet." Vad kan släkten betyda på gott och ont? Kan släktforskning hjälpa oss på något sätt?


BÖNER


* O Herre Gud, du som sände din utkorade vän Johannes Döparen, för att han genom sin predikan och sitt döpande skulle bereda vägen för din Son, Jesus Kristus: Ge oss nåd att efter hans ord bättra vårt syndiga leverne och troget följa den han vittnade om, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Allsmäktige Fader, himmelens och jordens Herre, du som låter din sol, din glädjes och din godhets återsken, gå upp över världen och mättar allt levande med nåd; du som också i din förbarmande kärlek låtit det sanna ljuset från höjden gå upp, genom vår Frälsare Jesus Kristus; vi ber dej: Vidga idag våra hjärtan till att tacka och prisa dej för alla dina verk och att av hjärtat fröjdas över dina gåvor. Och när lidandets och prövningens tid kommer, hjälp oss då att ha vår tros fäste i Kristus, så att vi med honom har del i det liv och den glädje som aldrig förgår. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar