måndag 19 juni 2017

Inför Midsommardagen 2017 - Skapelsen

Du Herrens tjänare!

File:Maypole Sweden.jpg


INLEDNING

Midsommardagen som tidigare, då den även var Johannes Döparens dag, hade rubriker som "Skapelsen och ljuset från höjden" och "Skapelse och frälsning" - den har nu bara rubriken "Skapelsen". Inte så "bara", men temat får fortfarande gärna sättas i ett frälsningshistoriskt sammanhang. Särskilt som vi i år faktiskt firar Midsommardagen på Johannes Döparens dag (den 24 juni i almanackan)!


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 104:1-13 - om skapelsen (men läs gärna hela kapitlet, i predikan om inte annat).

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
1 Moseboken 9:8-17 - om "noaförbundet" mellan Gud och skapelsen

EPISTELTEXT
Kol. 1:21-23 - om det evangelium som predikats för allt skapat

EVANGELIETEXT
Markusevangeliet 6:30-44 - om hur Jesus mättar femtusen män plus kvinnor och barn

Läs en predikan av Bengt Pleijel ur Sångpostillan! Med Himmelskt sommargodis!
Läs en predikan av Yngve Kalin ur Predikobiblioteket!
Hör en predikan av William Lane Craig om Skaparens existens på www.rom1017.se!
Hör Stefan Gustavsson tala om samma ämne på www.rom1017.se!PSALMER OCH SÅNGER PÅ MIDSOMMARDAGEN

* Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära (SvPs1986 nr 2)
O store Gud, när jag den värld beskådar (SvPs1986 nr 11)
* Den blomstertid nu kommer (SvPs1986 nr 199)
* I denna ljuva sommartid (SvPs1986 nr 200)
* En vänlig grönskas rika dräkt (SvPs1986 nr 201)
* De blomster som i marken bor (SvPs1986 nr 202)
* Lovad vare Herren (SvPs1986 nr 327)
* Alla dina ord är ande och liv (SvPs1986 nr 657)
* O du som skapat jord och himmel (Stora Nätpsalmboken nr 13)
* I himlar, sjungen den Eviges ära (Stora Nätpsalmboken nr 60)
* Han håller hela världen i sin hand (Stora Nätpsalmboken nr 61)
* O jag ser min Faders hamd (Stora Nätpsalmboken nr 62)
* Upp, alla ting som Gud har gjort (Stora Nätpsalmboken nr 70)
* Var är den Vän som överallt jag söker (Stora Nätpsalmboken nr 457)
* All världen nu sig gläder (Stora Nätpsalmboken nr 458)
* Vi tackar dej, vår Fader kär (Stora Nätpsalmboken nr 460)
* O vad världen nu är skön (Stora Nätpsalmboken nr 461)
* Sjungom nu av hjärtans grund (Stora Nätpsalmboken nr 657)
* På dig, o Herre käre (Stora Nätpsalmboken nr 800)
Vår Skapare, all världens Gud (Stora Nätpsalmboken nr 804)
* Kom, ljuva ro och sommarnöje (Missionspsalmboken)
* Guds Lamm, hör, hela jorden (Fria psalmboken)
* Vi tackar, Herre, för det skimmer (Sionstoner)

TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Fira dagen om möjligt utomhus!

* Låt fågelsången bli dagens postludium!

* Låt Johannes Döparen, frälsningen och ljuset från höjden komma med på ett hörn (och säg gärna: fortsättning följer i morgon!).SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur levande är första trosartikeln i vår församling och i våra liv?

* Varför passar den liturgiska färgen grön så ovanligt bra även på en festdag som denna?

* Var inte Skapelse och frälsning ett ganska bra midsommartema när allt kommer omkring?BÖNER

* O Gud, som är alltings skapare och vill bevara allt som lever, du som låter oss glädjas över ljuset: tack för att du sänder din Ande och förnyar jordens anlete. Tack för att det är i dej som vi lever, rör oss och är till. Hjälp oss att bruka och bevara jorden på ditt uppdrag och enligt din vilja. Amen.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

*Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (1 Tim. 1:17 B2000)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIERInga kommentarer:

Skicka en kommentar