måndag 13 augusti 2018

Inför Tolfte söndagen efter Trefaldighet (Trettonde söndagen efter Pingst) 2018 - Friheten i Kristus

Du Herrens tjänare!


INLEDNING

Denna söndag med sitt underbara tema borde firas riktigt rejält. Och vi borde sjunga ut och lyssna något alldeles extra när det handlar om frigjorda tungor och öron.

Men vanlig grön färg är det och två altarblommor. Liturgisk musik ur den allmänna serien.
TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 145:13b-18 - om att Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 4:10-17 - om Aron som Moses´ mun

EPISTEL
Andra Korintierbrevet 3:4-8 - om bokstaven som dödar medan Anden ger liv

EVANGELIUM
Markusevangeliet 7:31-37 - om den dövstumme som började tala (Effata!)

Martin Luthers predikan i Huspostillan.
Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan. Och i Himmelskt söndagsgodis. Med mera godis!
Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket.
  PSALMER OCH SÅNGER PÅ TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

* Jesus för världen givit sitt liv (SvPs 1986 nr 45)
* Våga vara den du i Kristus är (SvPs 1986 nr 87)
Öppna mej för din kärlek (SvPs 1986 nr 96) 
* Jesus, min Herre, dig vill jag älska (SvPs 1986 nr 280)
Ord av evighet (SvPs 1986 nr 284)
* Käre Jesus, vi är här (SvPs 1986 nr 406)
* Morgonrodnaden skall väcka (SvPs 1986 nr 494)
Som källor utan vatten (SvPs 1986 nr 590)
* Högt må prisa varje tunga (Stora Nätpsalmboken nr 194)
* Du som är morgonrodnadens klarhet (Stora Nätpsalmboken nr 378)
* Du som åt människan (Stora Nätpsalmboken 763)
* Ja, frihet är det bästa ting (Stora Nätpsalmboken nr 774)
* Fri att leva, fri att följa (Fria Psalmboken)
* Jesus, öppna du vårt öra (Sionstoner)
* Öppna dina knutna händer (Sionstoner)
TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Anknyt till förra söndagen och dess undervisning om den rättfärdighet som gäller inför Gud. Utan frikännande ingen frihet.

* Läs och presentera Luthers lilla skrift "Om en kristen människas frihet" med de berömda teserna:
1) En kristen är en fri herre över allting och ingen underdånig samt
2) En kristen är allas tjänare och var man underdånig

* Påpeka att inledningen till dagens psaltarpsalm består av ett förlorat men återfunnet bibelord! (Som inte fanns med i min konfirmationsbibelöversättning från 1917!). Läs det högt även i predikan och låt församlingen upprepa det och lära sig det utantill! (Om det skulle försvinna ännu en gång, menar jag).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* "Ni är ju kallade till frihet, mina bröder. Bruka bara inte den friheten så att köttet får något tillfälle!" skriver S:t Paulus. Vad kan han mena med det?

* "Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring, för den som den rätt kan bära" skriver biskop Thomas i Strängnäs. Vad kan han mena med det?

* "Den mening är man fast uti / att man i allt skall vara fri. / För enskild välgång sällan man / gemensamt bästa söka kan" står det i en psalm i karolinska psalmboken. Vad sägs om det?

* Diskutera Luthers 2 teser om en kristen människas frihet! Har ni läst hela skriften, så fundera om huruvida dr Martin tillspetsar vissa saker för mycket, eller om den faktiskt är både läsvärd och biblisk i sin helhet.

* Hur är vår syn på stumhet och dövhet idag? (Jfr Helen Keller!). Vilka borde (kanske) prata mindre och vilka borde få fler sylar i vädret?BÖNER

* O allsmäktige och misskundsamme Gud, av vilkens gåva kommer att dina trogna kan tjäna dej värdigt och trofast: ge oss nåden att utan hinder komma fram till ditt heliga löfte. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Allsmäktige, evige Gud, alltings skapare: jag tackar dej att du givit mej en hälsosam kropp, och nådigt bevarar min tunga, mina öron och alla lemmar för den onde fienden. Och jag ber dej om din heliga nåd, att jag särskilt må bruka mina öron och min tunga rätt: med mina öron flitigt höra och med mitt hjärta väl begrunda ditt heliga ord, och med min tunga berömma och prisa din nåd. Så att ingen ska bli förbittrad utan förbättrad av min tunga. Amen.

* [I samband med tacksägelseringningen]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar