tisdag 9 juli 2019

Inför Fjärde söndagen efter Trefaldighet (Femte söndagen efter Pingst) 2019 - Att inte döma

Helgens bibelbok: APOSTLAGÄRNINGARNA (du kan även lyssna här)

Du Herrens tjänare!

INLEDNING

Ett viktigt tema efter "Vårt dop", "Kallelsen till Guds rike" och "Förlorad och återfunnen". Det otidiga dömandet är ett ogräs i kyrkans örtagård (liksom den falska toleransen mot allt möjligt).
Här behöver vi bibelns undervisning för att få sunda perspektiv.

En viktig söndag som tyvärr dock nuförtiden (sedan 2003) försvinner somliga år, när den krockar med bättringspredikantens, den till synes blott alltför dömande Johannes Döparens dag.

Nu är det den allmänna liturgiserien som gäller, liksom den gröna färgen och de två ljusen på nattvardsbordet. (Vilka blommor man ska ha nu har jag inte koll på - gärna ängsblommor, tycker jag).
TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 62:2-9 - om ro i Gud, jfr Bara i Dig (SvPs1986/2003 nr 756) av Bengt Johansson
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Sakarja 7:8-10  - om att fälla rättfärdiga domar. (Men läs för Guds skull kapitlet ut, t.o.m. v. 14!)

EPISTEL
Romarbrevet 14:11-14 - om att godta den som är svag i tron utan att sätta sej till doms

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 8:1-11 - om att endast den som är utan synd må kasta första stenen

Läs Lars Linderots predikan i Högmässopredikningar!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

O Guds kärlek, dina höjder (SvPs1986 nr 86)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
* Oändlig nåd mig Herren gav (SvPs1986 nr 231)
Vi bär så många med oss (SvPs1986 nr 399)
Allt mänskosläktet av ett blod (SvPs1986 nr 588)
* O Gud, som skapat vind och hav (SvPs1986/2003 nr 712)
* Tar vi sten i våra händer (SvPs1986/EFS-tillägget nr 793)
Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus (Stora Nätpsalmboken nr 568)
* Du som åt människan (Stora Nätpsalmboken nr 763)
Mitt vittne vare Gud! (Stora Nätpsalmboken nr 770)
De som fått ont när Moses hamrar (Sionstoner)
* Hjälp oss att acceptera andra på samma sätt (Psalmer och Sånger 1987)
TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Sten, sten, sten. Om det någon gång passar att lägga ifrån sej sina stenar i bot och syndabekännelse, så är det väl nu. Och se till att sjunga psalmen "Tar vi sten i våra händer", "Vi vill släppa våra stenar."

* Ta gärna någon domare (i tingsrätten eller allsvenskan) med till gudstjänsten idag, och låt henne/honom ge sina synpunkter på budskapet. När måste det dömas? Och när inte?SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad är vår största fara som kristna idag? Att vi dömer (t.o.m. till helvetet!) fast vi inte får? Eller att vi inte ens be-dömer läror och förkunnare längre?

* Hur tillämpar vi Jesus undervisning i vårt familjeliv? Som föräldrar? Som barn?

* Läs och samtala kring härnösandsbiskopen Franzéns dikt "Dömer icke"!BÖNER

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som är en rättfärdig domare och inte låter dej gäckas, men också barmhärtighetens Fader, all nåds Gud, som förlåter och upprättar! Vi ber dej: Förbarma dej över oss, som kärlekslöst dömer vår broders brister och inte ser vår egen skuld. Lär oss att rätt känna dej, så att vi blir frälsta undan förhävelse, men också från förtvivlan, när vi drabbas av våra synders lön. Giv att vi, efter din Sons förebild, handlar så mot vår nästa, att vi förenar rättvisa och mildhet och så vandrar dina vägar, som leder till liv och evig glädje. Amen.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUMInga kommentarer:

Skicka en kommentar