söndag 6 november 2016

Inför Alla själars dag 2016 - Vårt eviga hopp

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Viktigt att också i praktiken skilja mellan "alla helgon" och "alla själar" - där har Svenska kyrkan ofta svårt just nu. Måtte alla själar bli helgon - men det har vi tyvärr inget löfte om.

Alla helgons dag och Alla själars dag inleder november månads allvarliga, avslutande kyrkoårsdel, där både döden och evigheten kommer i fokus, men också, ja, just därigenom, både vår Gud och vår nästa. Den liturgiska färgen är violett eller blå och de s.k. altarljusen två. Liturgisk musik enligt allmänna serien.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 116:1-9

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Job 17:15-16 - Job frågar sej vad han har för hopp inför döden och gravmullen

EPISTEL
1 Kor. 15:35-49 - Paulus svarar och berättar om de dödas uppståndelse

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 6:37-40 Jesu inbjudan till uppståndelse och evigt liv

Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!PSALMER OCH SÅNGER PÅ ALLA SJÄLARS DAG

Kom, låt oss nu förenas här (SvPs1986 nr 16)
Hör, hur tempelsången stiger (SvPs1986 nr 77)
I himmelen, i himmelen (SvPs1986 nr 169) 
O hur saligt att få vandra (SvPs1986 nr 300)
* När jag lever har jag dig (SvPs1986 nr 308)
De kommer från öst och väst (SvPs1986 nr 323)
Välsignade alla ni kära (SvPs1986 nr 485)
Det finns ett land av ljus och sång (SvPs1986 nr 636)
Hur mäktig är den sabbat (SvPs1986 nr 641)   
Vem är skaran som syns glimma (Stora Nätpsalmboken nr 371)
Vem är den stora skaran där (Stora Nätpsalmboken nr 372) 
Jerusalem, du högtbelägna stad (Stora Nätpsalmboken nr 919)
Herre, gör mej kristen ända inifrån (Lord, I want to be a Christian in my heart)
Amen! Lovet och priset (Birger Gran)
Utpräglade kör- eller solosånger:
Den heliga staden (Stephen Adams) 


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Slå tydligt fast både att alla döda inte är helgon, och att alla helgon inte är döda. Evangelisera! Försök visa frälsningens väg, så att den som är i kyrkan för enda eller sista gången får någorlunda klara besked om vad det handlar om. (Ledtråd: Jesus).

* Använd många levande ljus och låt gudstjänsten präglas av sång, bön och/eller meditativ instrumentalmusik. Om den som på så många håll är eller ersatts av en minnesgudstjänst kan kyrkokörens val av sånger bli av utomordentligt stor betydelse.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Lurar våra kyrkor människor i vår tid? Ger vi intryck av att alla blir saliga när de dör, oavsett förhållningssätt till Jesus? Det som är vår bön och förhoppning kan bli livsfarligt som förkunnelse. (Jfr citatet "Det finns ingen död som ej bytes i glädje" på framsidan av Verbums begravningsmagasin 2009, tryckt i tiotusentals exemplar. Eller dpr Johan Dahlmans livliga försäkran att alla blir saliga efter döden - vid ärkebiskopshearingen i Gottsunda den 1 oktober 2013).

* Det är Gustaf Adolfs-dagen idag! Bör vi fira honom med Gustaf Adolfs-bakelser (åtminstone i de städer som grundats av honom)? Var han rent av en protestantisk helgonkung (jfr S:t Olof som många vallfärdat till)? Eller var han bara en simpel krigsförbrytare som vi helst bör glömma? Eller något mitt emellan?
BÖNER

* Evige Gud, du som lät din Son dö och uppstå för att han skulle vara herre över både levande och döda, ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår Frälsare, så att vi med honom får gå in i livets land. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

* I samband med tacksägelseringningen: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar