tisdag 22 november 2016

Inför Första söndagen i advent 2016 - Ett nådens årDu Herrens tjänare!INLEDNING

Gott nytt kyrkoår! Första söndagen i advent är första söndagen i kyrkoåret, "kyrkans solvarv". Den inleder också den s.k. julfastan, den tid av samling, återhållsamhet och förberedelser som traditionellt föregick julfirandet. Och i den liturgiska musiken används fr.o.m. idag den s.k. julserien. Liturgisk färg vit (men fr.o.m. aftonsången violett), altarljus sex, altarblommor vita. Symbol: ett kristusmonogram med kungakrona över.

Men helgen är inte i första hand präglad av julbudskapet, snarare av påskbudskapet (jfr SvPs 103:4)! Adventstiden är litegrann en kortversion av "kyrkoåret baklänges", från Jesu död via Jesu förkunnelse, Johannes döparen och Maria tillbaka till Jesu födelse.

Ordet advent betyder ankomst (av latinets adventus): Han som en gång kom till jorden i ringhet är den som nu kommer till sin kyrka med sin Ande och sitt ord och som en gång ska komma tillbaka i härlighet. "Ett trefaldigt Advent: han kom, han kommer och han ska komma." Idag kommer Jesus till sin kyrka och församling, och vi hälsar honom med vårt "Hosianna" ("Herre, fräls!"). Välsignad är han som kommer i Herrens namn!

När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår,
med nåd och tröst från världens ljus,
från Konungen av Davids hus.

Vid ljuständningen (av första ljuset i adventsljusstaken) kan någon, gärna ett barn, läsa de första verserna ur den s.k. Johannesprologen (Joh. 1:1-5), alternativt Psaltaren 118:24-27a. Eller också läses följande strof:

När första ljuset brinner,
då rider Jesus in.
Han kommer på en åsna:
den kungen, han är min!

Se gärna även den här betraktelsen av Agneta Enander!

Vad beträffar övriga textläsningar används fr.o.m. idag Tredje årgångens läsningar!

Gratisbild på Första advent.


Bild från www.fotoakuten.se


HELGENS TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 24 - jfr G. Wennerbergs tonsättning "Gören portarna höga"
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Sakarja 9:9-10 (läses varje årgång) - jfr sången Dotter Sion med melodi av Händel.EPISTEL
Uppenbarelseboken 5:1-5 om Lejonet av Juda stam som ensam är värdig att öppna boken och bryta dess sigill.

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 21:1-9 (läses varje årgång)
KJV LB 

ALTERNATIV TEXT
Lukasevangeliet 4:16-23 Jfr Paul Nilssons psalm Han kommer i sin kyrka och Ulf Lundells låt Nådens år!
KXII KB1917 SFB B2000

KJV  LB
Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och på Himmelskt söndagsgodis! Och där igen!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
Hör predikan av Roland Hellsten på www.rom1017.se 


PSALMER OCH SÅNGER TILL FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
(se även psalmbloggen Adventspsalmer)

Bereden väg för Herran (SvPs1986 nr 103)
Gläd dig, du Kristi brud (SvPs1986 nr 104)
Hosianna, Davids Son (SvPs1986 nr 105)
Jerusalem, höj upp din röst (SvPs1986 nr 106)
Gå, Sion, din konung att möta (SvPs1986 nr 108)
Det susar genom livets strid (SvPs1986 nr 109)
Han kommer i sin kyrka (SvPs1986 nr 110)
Kristus kommer, Davids Son (SvPs1986 nr 111)
Se, din konung kommer till dig (SvPs1986 nr 655)
I din glädje, o Gud, vill vi sjunga (Stora Nätpsalmboken nr 19)
Kungars Kung och Herrars Herre (Stora Nätpsalmboken nr 117)
Dotter Sion (Stora Nätpsalmboken nr 230)
När första ljuset brinner (Stora Nätpsalmboken nr 231)
På grund av Jesu blod och sår (Stora Nätpsalmboken nr 236)
Konung är du visst (Stora Nätpsalmboken nr 237) - 2 årg.
Med sina barn nu jublar Salem (Stora Nätpsalmboken nr 238)
Han är kungars Kung (Stora Nätpsalmboken nr 330)
På nytt advent för dörren står (Missionspsalmboken)

Utpräglade kör- eller solosånger:
Gören portarna höga (Gunnar Wennerberg)
Advent (Otto Olsson)
Hosianna to the Son of David (Orlando Gibbons) TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET
* Flera samfund har en särskild insamlingsperiod för missionen under advents- och jultiden. En missionär eller ett missionsombud kan gärna få hålla "kollekttal" den här dagen (liksom på Annandag Jul och Trettondedag Jul).

*Man kan göra något lite extra roligt av att dagen faktiskt är kyrkans nyårsdag (vilket särskilt markeras i psalmen När vintermörkret kring oss står). Aktualisera gärna HELA kyrkoåret och trosläran i predikan, kanske med hjälp av psalmen Gå Sion, eftersom folk nästan bara går i kyrkan vid advent och jul, om man alls går. (Se Kalins kyrkoårsintroduktion). "Gott nytt kyrkoår!" är f.ö. ingen dum hälsning alls.

*Hur tar församlingen vara på de "extra kyrkobesök" som ofta sker denna söndag? Hur skapar man en välkomnande atmosfär och motiverar människor att följa kyrkoåret från start till mål? Extra personliga pålysningar så att de som leder eller deltar i en grupp (kör, bibelstudiegrupp o.s.v.) också är med och bjuder in till den?

*Låt någon grupp göra en enkel "adventskalender" över Jesu liv med A4-bilder som först vänds med baksidan mot församlingen. När illustratören vänder på sin bild säger han/hon med en mening vad den föreställer och avslutar "Det är honom vi väntar på".

*Låt någon grupp förbereda "kyrkans nyårsönskningar" att framföra i samband med kyrkans förbön eller strax före välsignelsen.

*Tillverka - och kanske sälj? - ett "kyrkoårshalsband" med pärlor i olika färger, där varje färg symboliserar en helgdag i kyrkoåret (anknyt gärna till de liturgiska färgerna!).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

*Hur tar man emot Jesus konkret i sitt liv? För första gången eller på nytt?

*Vad innebär söndagens tema "Ett nådens år" i den vardag som väntar?

*Är det någon skillnad på hur vi firar Jesus´ intåg i Jerusalem nu jämfört med vid Palmsöndagen (då samma text läses)?

*Varför undviker så många att gå i kyrkan på Domssöndagen men inte första söndagen i advent och till jul? Det är ju samme Jesus som kommer på en åsna som en gång kommer "i makt och härlighet". (Jfr även temat för nästkommande söndag).

* Läs väckelseprästen Lars Linderots 200 år gamla adventspredikan - skulle man kunna predika på ett någotsånär liknande sätt i en välfylld, tindrande kyrka i år? Varför/varför inte?BÖNER

* Kom, Herre Jesus, i din kyrka, och uppväck med din kraft våra hjärtan, så att vi med glädje hälsar dej som vår konung och genom ditt beskydd blir frälsta från all synd och fara. Du som lever och regerar med Gud Fader och den helige Ande, i en gudom, från evighet till evighet. Amen.

* Herre vår Gud, himmelske Fader, till dej kommer vi med tacksägelse, lov och pris, för att du skänkt oss din Son, sanningens Konung, att göra oss fria från syndens och dödens makt. Vi ber dej: Upplys, regera och ledsaga oss genom din helige Ande, så att vi stadigt håller oss till Kristus allena. Ge oss nåd att inte, som världen, ta anstöt av hans utvärtes ringhet och förakta hans ord, utan genom fast förtröstan till honom bli saliga i evighet. Amen.

* Herre Jesus Kristus: Vi tackar dej att du under detta nya kyrkoår alltjämt kommer till din församling, i ditt ord och i dina sakrament, för att predika glädjens budskap för de fattiga, för att läka de i hjärtat förkrossade, för att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda. Ge oss genom din helige Ande nåd att med villiga hjärtan ta emot dej och med glädje hylla dej som vår Konung. Styrk oss att frimodigt bekänna dej och stadigt förbida din återkomst i härlighet, så att vi med alla dina trogna får gå in i din eviga glädje. Amen.

* Vid tacksägelseringningen: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR:

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)


POSTLUDIUM
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar