måndag 18 september 2017

Inför Femtonde söndagen efter Trefaldighet (Sextonde söndagen efter Pingst) 2017 - Ett är nödvändigtDu Herrens tjänare!
INLEDNING

Denna söndag har fått sitt tema från just denna årgångs evangelietext om Marta och Maria, där brödbekymren till synes ställs i motsats till den andliga utvecklingen och lyssnandet till Frälsarens undervisning. Den hade gärna fått heta "Martas och Marias söndag" eller "Två systrars söndag". Den kan också gärna kopplas samman med Diakonisöndagen för två veckor sedan - systrarna Marta och Maria brukar kopplas samman med diakonins två sidor: tjänandets och lyssnandets, som hör ihop.

"Det viktigaste först" är väl själva poängen med Jesus-orden "allenast ett är nödvändigt". Det som i nya översättningen lite plattare heter "bara en sak behövs". Man skulle väl då snarare kunna säga att många saker "behövs", men bara en sak är verkligt nödvändig: Herrens ord. (Jfr "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra med").

Liturgisk färg grön, altarljus två, blommor i blandade färger, musik enligt allmänna serien. Vi är verkligen inne i den påstått "festlösa" delen av kyrkoåret, men om en vecka har vi Mikaeli och sedan Tacksägelsedagen. Och de söndagarna är väl festliga så det förslår? I varje fall om vi möter upp! Vilket även gäller denna skenbart glanslösa söndag - att få sitta ner "vid Jesus fötter" är stort.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 123 - en vallfartspsalm om hur vi ser på Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd
KXII  KB1917 SFB B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Femte Moseboken 4:29-31 - om att Gud inte ska överge oss och låta oss gå under
KXII  KB1917 SFB B2000
LB  KJV

EPISTEL
Filipperbrevet 4:10-13 - om att klara sej med det man har ("fattig är den som jämt behöver mer")
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 10:38-42 - om Marta och Maria och det enda nödvändiga
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Jesus är ute och söker (SvPs1986 nr 225)
Av hjärtat håller jag dig kär (SvPs1986 nr 239)
Blott en dag (SvPs1986 nr 249)
Lev för Jesus (SvPs1986 nr 279, jfr Stora Nätpsalmboken nr 754)
Salig, Jesus, är den stunden (SvPs1986 nr 407)
På Gud och ej på eget råd (SvPs1986 nr 555)
Se på himlens många fåglar (SvPs1986 nr 563)
Pärlor sköna (SvPs1986 nr 583)
Söken först Guds rike (SvPs1986 nr 686, jfr den längre versionen i Stora Nätpsalmboken nr 529)
Om jag ägde allt men inte Jesus (Stora Nätpsalmboken nr 502)
Kom till mej, till mej, så säger Herren (Stora Nätpsalmboken nr 514)
Sök Guds rike framför allt (Stora Nätpsalmboken nr 515)

TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Den här söndagen går bra att anknyta både till förra söndagen på temat "Enheten i Kristus" och till nästa, som handlar om "Änglarna". Det är i Kristus vi finner livets hemlighet men även finner varandra på djupet, och änglarnas närvaro påminner oss om tillvarons andliga dimension.

* I kapellet på Vårsta Diakoni i Härnösand finns en fin målning som föreställer systrarna Marta och Maria - och som liksom vill återge två sidor av diakoniuppdraget: vila vid Herrens ord - och kraft till tjänst (i den ordningen).

* Själva temat uttrycks mycket väl i en liten visa från 50-60-talet:

Ett är nödvändigt: att finna en tro
som håller i liv och i död.
Ett är nödvändigt: att denna tro
får brinna av kärlekens glöd.

* En allvarlig samling dagbetraktelser av prästen och bibelläraren Hans Erik Nissen från Danmark (3 uppl. Luthersk Litteratur Mission 2009) har också titeln: Ett är nödvändigt. Den som känns vid så märgstark evangelisk-luthersk förkunnelse (se Lina Björkskogs recension) kan ju passa på att sälja eller åtminstone rekommendera den just denna söndag.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad gör Marta bra? Vad är det Jesus kritiserar - och inte kritiserar? (Jfr även hennes strålande Kristus-bekännelse(r) i Johannes 11!!!).

* På vilket sätt är Maria ett föredöme för oss alla, män såväl som kvinnor?

* Vad tänker vi om texten ur ett genusperspektiv - var håller t.ex. brorsan Lasarus hus? (I vedboden?)

* Jesus erbjuder vila för själen - och ett lagom utmanande arbete. Hur bör proportionerna se ut i "det goda livet"? Jfr arbete/arbetslöshet.

* Vad är det enda nödvändiga och vilka konsekvenser får det för oss?


BÖNER

* Allsmäktige och barmhärtige Gud och Fader, du som föder fåglarna under himmelen och kläder liljorna på marken, och som i din Son, vår Frälsare, öppnat för oss ditt himmelska rike. Vi ber dej: Väck oss genom din helige Ande till att främst söka ditt rike och din rättfärdighet. Ge oss nåd att glömma omtanken om oss själva i den tjänst du kallar oss till. Lär oss att kasta alla våra bekymmer på dej, så att vi inte grämer oss över det förflutna eller ängslas för framtiden, utan i barnslig tillförsikt tar emot varje ny dag som en gåva från dej. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må så Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Efter Fil. 4:19-20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar