måndag 4 september 2017

Inför Diakonisöndagen eller Trettonde söndagen efter Trefaldighet (Fjortonde söndagen efter Pingst) - Medmänniskan

Bildresultat för Jeremiah picturesTEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 103:1-6 - om att prisa Herren och inte glömma allt gott han har gjort

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 38:7-13 - om hur Eved-Melek räddar Jeremia ur brunnen

EPISTEL
Romarbrevet 12:16-21 - om att besegra det onda med det goda

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 7:12 - den gyllene regeln, jfr Evelina Gards sång!

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
Läs predikan av Anders Brogren!PSALMER OCH SÅNGER PÅ FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

O Guds kärlek, dina höjder (SvPs1986 nr 86)
Du som av kärlek varm (SvPs1986 nr 94)
Öppna mig för din kärlek (SvPs1986 nr 96)
Jag behövde en nästa (SvPs1986 nr 97)
Tung och kvalfull vilar hela (SvPs1986 nr 102)
Någon skall vaka i världens natt (SvPs1986 nr 413)
* Gör det lilla du kan (Stora Nätpsalmboken nr 208)
Du, Herre, har kallat mej (Stora Nätpsalmboken nr 218)
Herre, gör mej kristen ända inifrån (Stora Nätpsalmboken nr 748)
* Vem kallar du din nästa här (Stora Nätpsalmboken nr 782)
Får ej i vårt hjärta bo (Stora Nätpsalmboken nr 793)
Vardagskristen vill jag vara (Stora Nätpsalmboken nr 813)
* Gyllene regeln (Evelina Gard)
TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Låt gärna diakonen och diakonala gruppen vara med och leda gudstjänsten. Bjud in, dramatisera (Jeremia i brunnen!), gör fest!

* Låt alla läsa evangeliet högt - utantill! Och sjunga med i refrängen på sången Gyllene regeln!

* Läs eller sjung Margareta Melins "kärnord" (publ. med förf:s tillstånd) med musik av Georg Riedel:

Se människan, medmänniskan,
som om hon vore du,
som om hon vore du,
så vet du vad du ska göra.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur besegrar man det onda med det goda? Och hur relateras denna kärlek till skarpa motåtgärder? Hur älskar vi t.ex. och ber för IS och Nordkorea och deras ledare?

* Jfr Romarbrevet 12 och Romarbrevet 13! Snuttifieras eller rent av stympas vår teologi av våra rätt upphackade gudstjänstläsningar?


BÖNER

* O allsmäktige, evige Gud, föröka vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Ja, lär oss älska dej och vår nästa, så att vi får det du har utlovat. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* Vi tackar dej, Herre Gud, himmelske Fader, av hela vårt hjärta, för att vi har fått höra ditt heliga evangelium och därigenom förstått din heliga vilja. Vi ber att du av din nåd och grundlösa barmhärtighet låter oss behålla ditt heliga ords ljus och att du genom din helige Ande så regerar våra hjärtan att vi aldrig viker därifrån, utan håller oss fast vid det och får en evig salighet! Amen.

* [I samband med tacksägelseringningen]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen): 

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar