måndag 11 september 2017

Inför Ekumeniksöndagen 2017 eller Fjortonde söndagen efter Trefaldighet (Femtonde söndagen efter Pingst) - Enheten i Kristus

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Detta är en kyrkhelg som månader i förväg borde vara vikt åt ekumeniska samlingar (med anledning av temat Enheten i Kristus). I varje fall borde temat föranleda en "utblick" - och inte minst med hjälp av psalmvalet kan man åskådliggöra hur människor från skilda samfund trots allt förenas i lovsång och bön.

Liturgisk färg grön, altarljus två, altarblommor i blandade färger. (Eller rönnbär?). Musik enligt allmänna serien.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 95:1-7 - om att jubla till Herrens ära.
Men läs gärna hela den också ganska allvarliga psalmen ("Om ni ändå ville lyssna till honom idag!")
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Amos 9:11-13 - om att Davids förfallna hydda ska resas och Israels öde vändas. Men läs v. 7-15 för att få sammanhanget!!!
KXII  KB1917  SFB  B2000

EPISTEL
Första Korintierbrevet 1:10-13 - om att vara överens och inte delas upp i olika läger. (Läs gärna fr.o.m. v 9: "Gud är trofast").
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 17:18-23 - om hur Jesus ber om att hans lärjungar ska vara ett. (Läs gärna fr.o.m. v. 14 - om Guds ord).
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis! Mera godis!


SÅNGER OCH PSALMER PÅ FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Med Gud och hans vänskap (SvPs1986 nr 59, jfr Stora Nätpsalmboken nr 149)
En Fader oss förenar (SvPs1986 nr 60)
Lågorna är många (SvPs1986 nr 61)
Som spridda sädeskornen (SvPs1986 nr 71)
Helige Ande, låt nu ske (SvPs1986 nr 161)
I Adam är vi alla ett (SvPs1986 nr 229)
Du öppnar, o evige Fader (SvPs1986 nr 393)
Kom, helge Ande, med ditt ljus (Stora Nätpsalmboken nr 147)
Genom allt Guds folk går ett band av kärlek (Stora Nätpsalmboken nr 148)
Inte längre gäster (Stora Nätpsalmboken nr 150)
Välsigna, käre Herre Gud, vår kyrka (Stora Nätpsalmboken nr 151)
Om alla mina lemmar (Stora Nätpsalmboken nr 154)
Kom till högtid (Stora Nätpsalmboken nr 157)
Jag tror på de heligas samfund (Sionstoner)
O att den elden redan brunne (Sionstoner)
När vi är tillsammansTANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Manifestera om möjligt något slags ekumeniskt samarbete denna söndag - om inte annat genom att välja psalmer i "den ekumeniska psalmboken" med så stor kyrklig bredd som möjligt.

* Låt de olika nomineringsgrupperna i kyrkorådet presentera sej vid kyrkkaffet och notera både likheter och - faktiska - skillnader.

* Läs hela psaltarpsalmen 95! Läs åtminstone färdigt vers 7: "Om ni ändå ville höra hans röst idag!"


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär "enheten i Kristus"?

* När och på vilka premisser finns det verkligen en sådan "enhet i Kristus"?

* Vilken betydelse har Jesus´ bön i dagens evangelium för möjligheten att förenas också i gudstjänst och bön? Hur betjänar vi varandra samtidigt som vi som samfund "vill bli störst"?

* Borde alla kyrkor egentligen förenas till ett enda samfund och vad bär t.ex. Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan resp. Romersk-katolska kyrkan för visioner i det avseendet?

* Vad innebär påvens anspråk (på "primat") för den kristna enheten och ekumeniken?


BÖNER

* "Brödet och vinet vi frambär till bordet, / gör oss till ett genom dem, genom ordet" (finlandssvenska psalmbokens version av SvPs292:3).


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)
* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar