torsdag 24 oktober 2013

Tjugotredje söndagen efter Pingst 2013 (Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet) - Frälsningen

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!
INLEDNING

En liten grå trefaldighetssöndag med ett fantastiskt stort ämne: Frälsningen!

TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 62:10-13 - om att inte förtrösta på våld och rikedom

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Nehemja 2:11-20 - om hur Nehemja inspekterar Jerusalems murar och börjar bygga upp dem

EPISTEL
Romarbrevet 5:15-21 - om död och liv genom en endas olydnad resp. en endas lydnad

EVANGELIUM
Markusevangeliet 4:26-29 - om hur Guds rike är som utsädet som växer dag och natt

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!PSALMER OCH SÅNGER PÅ TJUGOTREDJE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Halleluja! Sjung om Jesus (SvPs1986 nr 15)
Ge Jesus äran (SvPs1986 nr 17)
O giv mig tusen tungors ljud (SvPs1986 nr 44)
Jesus för världen (SvPs1986 nr 45)
Låt mig få höra om Jesus (SvPs1986 nr 46)
Säg känner du det underbara namnet (SvPs1986 nr 47)
Herre, samla oss nu alla (SvPs1986 nr 81)
Herre, hjälp mig noga höra (SvPs1986 nr 194:2-4)
Jag vet en port (SvPs1986 nr 223)
O gränslösa frälsning (SvPs1986 nr 226)
Befall i Herrens händer (SvPs1986 nr 247)
Löftena kunna ej svika (SvPs1986 nr 254)
Det är saligt på Jesus få tro (SvPs1986 nr 263)
Min Jesus, varmt välkommen var (Stora Nätpsalmboken nr 535)
Minns mej, o Herre (Stora Nätpsalmboken nr 536)
När frid som en våg strömmar fram på min väg (Stora Nätpsalmboken nr 551)
Hos min Jesus är jag helt trygg (Svenska Psalmboken nr 560)
Ej silver, ej guld har förvärvat mej frälsning (Stora Nätpsalmboken nr 576)

LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar