tisdag 29 mars 2016

Inför Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti) 2016 - Påskens vittnen

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här.
Du Herrens tjänare!

INLEDNING

Första och andra årgångens evangelieläsningar denna dag är en "fortsättningsberättelse" - så egentligen borde man kanske läsa första årgångens evangelium igen på "evangelieläsningplats" och läsa fortsättningen ("När Jesus och hans lärjungar hade ätit") i själva predikan. [Tredje årgångens evangelieläsning om Tomas (se bilden ovan!) är också en fortsättningsberättelse, fast kopplad till texten på Annandag Påsk. Då blir samvetsfrågan förstås om vi verkligen fortfarande firar Annandag Påsk. Om inte, bör tredje årgångens evangelietext läsas ända från Joh. 20:19(-31) - för sammanhangets skull. Något att begrunda inför nästa kyrkoår].

Den här årgången står Petrus i förgrunden - minst lika bortgjord men också minst lika upprättad som Tomas. Man kan gärna koppla samman texten om honom med nästa söndags tema "Herren vår herde". Jesus säger inte "för dina får på bete" utan "för mina får på bete." Och just Petrus skriver så fint om herdeskapet och om den högste herden i 1 Petrusbrevet 5:1-4.

De som i fornkyrkan döptes under påsken bar sin vita dopdräkt fram till denna dag.

Liturgisk färg vit. Ljus fyra eller (gärna) sex för att betona påskens "oktav" + påskljuset, förstås. Blommor vårblommor (men inte pingstliljor). Liturgisk musik enligt påskserien.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 145:1-7 - om Guds storhet
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 18:1-6 - om Jeremia i krukmakarens hus, jfr SvPs1986 nr 343!
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Joh. 5:1-5 - om kärleken till Gud: att vi håller hans bud
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 21:15-19 - om hur Jesus frågar Petrus: "Älskar du mig?" Jfr den norska psalmen Jesus dej möter med allvar och kärlek!
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN


*  Ge Jesus äran (SvPs1986 nr 17)
*  Det är sant att Jesus lever (SvPs1986 nr 49)
*  Jesus Kristus är uppstånden (SvPs1986 nr 148) 
*  Du segern oss förkunnar (SvPs1986 nr 150)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153) 
*  De trodde att Jesus var borta (SvPs1986 nr 156 - fast trodde de verkligen att Jesus var död då han kom där på stranden?) 
*  Likt vårdagssol i morgonglöd (SvPs1986 nr 198)
*  Vem var det som dig ej kände (SvPs1986 nr 449:4-6), jfr Stora Nätpsalmboken nr 273:4-6
*  Nu kommen är vår påskafröjd  (SvPs1986 nr 465)
*  Nu låt oss fröjdas med varann (SvPs1986 nr 466)
*  I dödens bojor Kristus låg  (SvPs1986 nr 467, jfr Stora Nätpsalmboken nr 319 I dödens band)
*  Låt oss nu Jesus prisa (SvPs1986 nr 468)
*  Han lever! O min ande, känn (SvPs1986 nr 469)
*  Kom med glädje och med sång (SvPs1986 nr 470)
*  Jag vill sjunga om min vän (SvPs1986 nr 472) 
*  Världen som nu föds på nytt (SvPs1986 nr 517)
*  Försoningens dag och uppståndelsens dag (SvPs1986 nr 601) 
 Faraos härar hann upp oss vid stranden (SvPs1986 nr 618)
*  Var glad, för Kristus lever (SvPs1986/2003 nr 743)
*  Jesus lever, graven brast (Stora Nätpsalmboken nr 295)
*  Jesus lever nu i dag (Stora Nätpsalmboken nr 299)
*  Han är här, han är här  (Stora Nätpsalmboken nr 301)
*  Påsk är ett från fridens boning  (Stora Nätpsalmboken nr 303)
*  Nu triumferar Herren Krist (Stora Nätpsalmboken nr 305)
*  Sitt öga Jesus öppnat har  (Stora Nätpsalmboken nr 306)
*  Å saliga stund utan like  (Stora Nätpsalmboken nr 307)
*  Solen på himmelen slöt sina ögon  (Stora Nätpsalmboken nr 313)
*  Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis (Stora Nätpsalmboken nr 316)
*  Han är uppstånden, Frälsaren  (Stora Nätpsalmboken nr 320)
*  Vår Frälsare lever, vår saliga tröst (Stora Nätpsalmboken)
*  Jesus dej möter med allvar och kärlek (Fria psalmboken)
*  Jesus, du kan dem förvandla (Fria psalmboken)
*  Han är vid liv / He is alive (Missionsmusik)

TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Låt påskfirandet fortsätta i psalmval och stämning! Julen firar vi ju flera veckor - låt även påskpsalmerna fortsätta klinga!

* Pröva att högläsa HELA Johannes 21 i gudstjänsten (även de avslutande dråpliga verserna!). Som gjort för en enkel dramatisering, förresten, med många dialoger/repliker. Något för söndagsskolan/ungdomsgruppen att bita i? (Framförandet behöver ju inte ske just idag).

* Betona att kallelsen till tjänst och vittnesbörd inte bara gäller apostlarna, även om de hade en alldeles särskild tjänst. Och gör reklam för "Herdesöndagen" nästa söndag, som så fint anknyter till Jesus´ samtal med Petrus (det som riksdagsmannen A V Isaksson kallade "Aposteln Petri pastoralexamen").


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* På vilket sätt är även vi påskens vittnen? På vilket sätt inte?

* På vilka sätt kan Jehovas vittnen vara föredömen för oss? På vilka sätt inte?

* Vad har dagens GT-text för samband med evangelietexten?

* Samtala om hur Jesus´ beskrivning av ungdom resp. ålderdom gäller i allmänhet - och beträffande Petrus i synnerhet.

* "Alla som är födda av Gud besegrar världen", skriver S:t Johannes. Vad menar han med det?


BÖNER

* Allsmäktige Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till nytt liv. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre, som med dej och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet.

*  [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar