söndag 27 mars 2016

Inför Påskdagen 2016 - Kristus är uppstånden


En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här.
Du Herrens tjänare!


INLEDNING

"Kristus är uppstånden!" "Ja, han är sannerligen uppstånden!" Påskseriens musik, liturgisk färg vit, altarljus sex, blommor påskliljor.TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 118:15-24 - om att inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 25:6-9 
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EPISTELTEXT
1 Korintierbrevet 15:53-57 - om Kristus inte har uppstått...
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 28:1-20 - om Jesus uppståndelse
KXII  KB1917  SFB  B2000
LB  KJV

Läs en predikan av Martin Luther i Huspostillan!
Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!PSALMER OCH SÅNGER PÅ PÅSKDAGEN

*  Vad ljus över griften (SvPs1986 nr 146)
*  Upp min tunga (SvPs1986 nr 147)
*  Jesus Kristus är uppstånden (SvPs1986 nr 148)
*  Detta är den stora dagen (SvPs1986 nr 149)
*  Du segern oss förkunnar (SvPs1986 nr 150)
*  Denna dag stod Kristus opp (SvPs1986 nr 151)
*  Kristus lever - underbara ord (SvPs1986 nr 152)
*  Livet vann, dess namn är Jesus (SvPs1986 nr 153)
*  Dina händer är fulla av blommor (SvPs1986 nr 154)
*  Krist är uppstånden (SvPs1986 nr 464)
*  Nu kommen är vår påskafröjd  (SvPs1986 nr 465)
*  Nu låt oss fröjdas med varann (SvPs1986 nr 466)
*  I dödens bojor Kristus låg  (SvPs1986 nr 467, jfr Stora Nätpsalmboken nr 319 I dödens band)
*  Låt oss nu Jesus prisa (SvPs1986 nr 468)
*  Han lever! O min ande, känn (SvPs1986 nr 469)
*  Kom med glädje och med sång (SvPs1986 nr 470)
*  Försoningens dag och uppståndelsens dag (SvPs1986 nr 601)
*  Uppstått har Jesus, hurra, hurra (SvPs1986 nr 612)
*  Faraos härar hann upp oss vid stranden (SvPs1986 nr 618)
*  Jesus lever, graven brast (Stora Nätpsalmboken nr 295)
*  Jesus lever nu i dag (Stora Nätpsalmboken nr 299)
*  Han är här, han är här  (Stora Nätpsalmboken nr 301)
*  Påsk är ett från fridens boning  (Stora Nätpsalmboken nr 303)
*  Nu triumferar Herren Krist (Stora Nätpsalmboken nr 305)
*  Sitt öga Jesus öppnat har  (Stora Nätpsalmboken nr 306)
*  Å saliga stund utan like  (Stora Nätpsalmboken nr 307)
*  Solen på himmelen slöt sina ögon  (Stora Nätpsalmboken nr 313)
*  Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla vis (Stora Nätpsalmboken nr 316)
*  Han är uppstånden, Frälsaren  (Stora Nätpsalmboken nr 320)
*  Vår Frälsare lever, vår saliga tröst (Stora Nätpsalmboken)
*  Han är vid liv / He is alive (Missionsmusik)

TANKAR OCH IDEER INFÖR HELGFIRANDET


* Klang och jubel! Men inte alltid så välbesökt. Folk är bortresta, som det heter. Om den ibland talrikare kyrkokören kan vara nedanför läktaren som en del av den gudstjänstfirande församlingen är det bra.

* När man går hem kan man gärna få med sej varsin påsklilja från nattvardsbordet (eller från en extra hink med vatten). Eller ett litet påskljus?

* Kan man låta påskens glädje sprida sej vidare runt i samhället? Jämför med all sång på stormarknader, skolor och servicehus under julen! Vilka kan vi besöka nu?


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Graven var tom. Jesus uppståndelse var alltså i någon mening fysisk - om inte fienderna hade rätt i att Jesus lärjungar stulit kroppen och lagt den någon annanstans. Eller?

* Men varför visade sej Jesus inte för alla och gjorde slut på alla tvivel? Varför visar han sej (som regel) inte för oss?

* Vad innebär uppståndelsen och påsken egentligen rent konkret för oss och mänskligheten? Mer än en trevlig glädjefest i största allmänhet med god mat och annat? "Om Kristus inte har uppstått..."


HÖGTIDSBÖNER

* O allsmäktige, evige Gud, du som genom Moses förde ditt folk ut ur Egypten och befallde det att årligen hålla påsk och äta påskalammet: För också oss, o himmelske Fader, ut ur det andliga Egypten, och gör oss delaktiga av det sanna Påskalammet, som är din Son Jesus Kristus vår Herre, som denna dag har vunnit seger över döden och öppnat oss vägen till ett evigt liv, och som nu lever och regerar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Amen.

* Herre Gud, himmelske Fader, dus om har utgivit din Son för våra synders skull och uppväckt honom för vår rättfärdighets skull. Vi ber dej att du ville ge oss din helige Ande, att du genom honom ska regera och styra oss och behålla oss i en sann tro, och bevara oss för alla synder, och efter detta livet uppväcka oss till ett evigt liv. Amen.

* Lovad vare du, vår Herre Jesus Kristus, som genom din heliga uppståndelse har brutit dödens udd och fört liv

*  [I samband med ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

*Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. (1 Tim. 1:17 B2000)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
POSTLUDIUM
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar