måndag 28 augusti 2017

Inför Tolfte söndagen efter Trefaldighet (Trettonde söndagen efter Pingst) 2017 - Friheten i Kristus

 Du Herrens tjänare!

Bildresultat för picking heads of grain pictures WikimediaINLEDNING

PSALTARPSALM
Psaltaren 145:13b-18 - om att Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör
(en vers som för första gången i historien kommit med i svenska biblar!)

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 23:10-12 - om det sjunde årets träda

EPISTEL
Galaterbrevet 4:31-5:6 - om den frihet som Kristus befriat oss till

EVANGELIUM
Markusevangeliet 2:23-28 - om hur lärjungarna ryckte ax på sabbaten

Läs även Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan.
Eller den i Himmelskt söndagsgodis. Och mera godis!
Och Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket.


PSALMER OCH SÅNGER PÅ TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER PINGST

* Jesus för världen givit sitt liv (SvPs 1986 nr 45)
* Våga vara den du i Kristus är (SvPs 1986 nr 87)
* Kom inför Herren med tacksamhet, gamla och unga (SvPs 1986 nr 168)
Ord av evighet (SvPs 1986 nr 284)
Som källor utan vatten (SvPs 1986 nr 590)
* Löst från gamla träldomsband (Stora Nätpsalmboken nr 212)
* Sök allra först Guds rike (Stora Nätpsalmboken nr 526)
* Fri att leva, fri att följa (Fria Psalmboken)
* Guds Son har gjort mej fri (Fria Psalmboken)
* Vilken frihet (Oh freedom) (Fria Psalmboken)
* Fri som rymdens svala (Finlandssvenska psalmboken 1986)


TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Axen börjar mogna på skördefälten även i Sverige. Ta med ett ax (fråga nån bonde!) att dela ut till varje gudstjänstdeltagare på söndag!

* Dela ut Martin Luthers "En kristen människas frihet"! Eller beställ och sälj skriften i en modernare översättning och nyutgåva. (Tipsa åtminstone).

* Betona den underbara, återfunna psaltarversen 145:13b! "Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör!" Låt församlingen repetera och lära sej den utantill!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad skulle axryckningen (OBS ej axelryckningen! ;) motsvara i vårt land idag? Hur manifesterar vi en kristen människas frihet utan att bli självsvåldiga?


BÖNER

* O Herre Gud, du som i Jesus Kristus skänkt oss ditt levande ord: låt ditt lov alltid vara i vår mun, och ge oss nåd att tala vad som är rätt inför dej. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, du som har öppnat din himmel och skänkt oss din Son, som är ditt eviga Ord, för att lösa oss ur syndens och dödens träldom, vi ber dej: Öppna genom din Ande, med ditt mäktiga ord, våra tillslutna hjärtan. Och lös våra tungors band, så att vi förmår prisa dej och oförskräckt vittna om sanningen inför världen. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen): 

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar