torsdag 21 december 2017

Inför Fjärde söndagen i advent 2017 (Julafton) - Herrens ModerDu Herrens tjänare!

File:Alexandr Ivanov 011.jpgINLEDNING

Före 1983 var denna dag en "Johannes Döparen-dag" precis som föregående söndag. Sedan dess är den en "Maria-dag" - men egentligen är ju varje söndag Herrens dag, även denna! Fast Herrens ankomst ses här ur Herrens moders perspektiv. Det har sagts att hon och Johannes Döparen står vid var sin sida av porten till det nya förbundet. Nu börjar julens budskap bryta fram så smått: "Ett litet barn av Davids hus / ska göra vinternatten ljus."

Adventstidens "baklängesbiografi" över Jesus har nu nått fram till hans människoblivande. I år sammanfaller ju också Fjärde söndagen i advent med Julafton. Liturgisk färg violett/blå (blått är även Marias färg!), altarljus fyra (liksom adventsstakens brinnande ljus), altarblommor vita. Symbol en lilja.

Vid ljuständningen:

När fjärde ljuset brinner
vi möter Herrens mor.
Snart ska Maria föda
och glädjen ska bli stor!

Eller:

Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två
och sedan det tredje så gärna,
och när vi tänt fyra, vad händer väl då?
Jo, då tänder Gud en stjärna!


Eller:

Vi tackar dej, Gud, i advent
för det fina som en gång hänt
att du som är stor ville bli
en vanlig mänska som vi.TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psalt. 145:8-13 - om att Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 40:9-11 - om att ropa ut glädjebudet från ett högt berg, jfr Gå, ropa ut från bergen (Stora Nätpsalmboken nr 244)

EPISTEL
Romarbrevet 10:4-8 - om att Kristus är lagens ände och att han är oss nära i mun och hjärta, jfrHögt i stjärnehimlen (SvPs 1986 nr 25)

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 1:46-55 - Marias lovsång (Magnificat)

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket! Och i Himmelskt söndagsgodis!PSALMER OCH SÅNGER PÅ FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Jesus Kristus, ärans kung (SvPs1986 nr 1:5-7)
Halleluja, du som bjuder (SvPs1986 nr 15:3-4)
Jerusalem, höj upp din röst (SvPs1986 nr 106)
Kristus kommer, Davids Son (SvPs1986 nr 111)
Han som tronar högt i skyn (SvPs1986 nr 123:2-3)
På tröskeln till Marias hem (SvPs1986 nr 164)
Kristus, konung som hör hemma (SvPs1986 nr 348)
Länge, länge har mitt hjärta (SvPs1986 nr 349), jfr O hur länge skall mitt hjärta (Stora Nätpsalmboken nr 104)
Gud vare lovad (SvPs1986 nr 400)
O du som himlens stjärnor tänt (SvPs1986 nr 422), jfr O du som skapat stjärnors här (Missionspsalmboken)
Du pärla skön av himmelrik (SvPs1986 nr 478:2-4)
Salig du och högt benådad (SvPs1986 nr 482)
Gud bor i ett ljus (SvPs1986 nr 605)
Min själ prisar Herrens storhet (SvPs1986 nr 675b)
Icke genom någon människas styrka (SvPs1986 nr 682)
* Vi sjunger med Maria (Psalmer i 2000-talet nr 935)
Ner i dödligheten stiger (Stora Nätpsalmboken nr 104)
Herren, din Gud, nu bor i dej (Stora Nätpsalmboken nr 141)
När första ljuset brinner (Stora Nätpsalmboken nr 231)
Min själ berömmer Gud med fröjd (Stora Nätpsalmboken nr 354)TANKAR OCH IDÈER KRING HELGFIRANDET

* Jämför Maria och Elisabet och Lucia och andra modiga kvinnor i kyrkohistorien. Ta samtidigt upp det alldeles unika med Marias kallelse och hur hon kan vara en förebild för oss andra (även män). Inte bara under första årgången bör man kunna studera och stämma in i hennes lovsång - som läses vid den dagliga vespern världen över - och de många allusioner på Gamla Testamentet som den innehåller. En imponerande skriftlärd tonårstjej är hon, Maria! (Tesen att det nog är Lukas som skrivit lovsången och lagt den i hennes mun måste man nog vara teolog för att komma på - men jag har tyvärr sett den framföras i en helgkrönika).

* Undvik att, som många präster och konfirmandledare gjort, betona Marias förmenta minderårighet. Det är faktiskt inte säkert att hon var 13-14 år bara för att många andra förstföderskor var det. Om vår Herre var direkt inblandad, bör man väl kunna förvänta sej att han väntade in Marias både kroppsliga, psykiska och sociala mognad, så att hennes "ja" till graviditeten tiderna igenom skulle kunna ses som en fri och någorlunda vuxen människas "ja" (hon var kanske en "överårig" 17-18-åring som folk dåförtiden såg ner på för att hon inte hade en man - nästan som 17-18-åringar idag kan få skämmas för att de inte haft sex)?

* Läs Edith Södergrans dikt Rosen och fundera kring om och hur den passar denna söndag.

* Eftersom Fjärde söndagen i advent detta år sammansmälter med julaftonen är det väl oundvikligt att dagens gudstjänst får en julbönsprägel. Men vi försöker ändå kombinera snarare än utesluta, så att vi inte helt och hållet föregriper julnattsgudstjänst och julotta. Marias lovsång - även i sina omdiktade varianter - kan gärna få ljuda lite extra tydligt idag.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* På vilket sätt är Maria viktig i kyrkan? Framhäver vi henne för mycket eller för lite i just vår församling och kyrka? Var vår frälsning beroende av just hennes "ja" eller kunde även andra unga kvinnor ha blivit Herrens mor? (En fråga som har samband med frågan om huruvida just hon, som påven lär, var syndfri alltifrån sin tillblivelse, trots Luk. 2:48 - en replik ärligt återberättad för Lukas, troligen av Maria själv - samt den rent förfärliga händelse som återges i  Mark. 3:21,31-35). Jfr med den diametralt motsatta men ändå liknande frågan om huruvida vår frälsning var beroende av just Judas´ förräderi.

* Varför läser vi så sällan hela Uppenbarelsebokens 12 kapitel? (Mittendelen läser vi ju vid Mikaeli, men om drakens härjningar på jorden får vi sällan höra). Berättelsen om kvinnan och hennes barn är ju så märklig, oavsett om man tolkar kvinnan som Maria eller som kyrkan (varför inte både och?) - en underbar och uppbygglig motpol till berättelsen om "den stora skökan", staden där allt är till salu.

* Är jungfrufödelsen - som omtalas i både Matteus- och Lukasevangelierna, en "viktig" dogm? Varför/varför inte? Är den ett nödvändigt tecken på att Jesus verkligen var Guds Son? Kan man vara kristen om man tror att Josef var Jesus´ biologiske far och alltså tolkar jungfrufödelsen rent symboliskt?

* "Ringa har han upphöjt", sjunger Maria. Kan ni komma på fler exempel på det än exemplet Maria själv? "Härskare har han störtat från deras troner", sjunger hon. Vilka tänker vi på i det fallet?* På vilket sätt är Maria viktig i kyrkan? Framhäver vi henne för mycket eller för lite? Var vår frälsning beroende av just hennes "ja" eller kunde även andra unga kvinnor ha blivit Herrens mor? (En fråga som har samband med frågan om huruvida just hon, som påven lär, var syndfri alltifrån sin tillblivelse). Jfr med den diametralt motsatta men ändå liknande frågan om huruvida vår frälsning var beroende av just Judas´ förräderi.BÖNER

* O Herre Gud, du som åter vill låta oss glädjas över din Sons ankomst i världen, låt det ske att såsom vi nu med fröjd går för att ta emot honom som vår Frälsare, vi också kan vara trygga vid hans återkomst till den yttersta domen. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Herre vår Gud, ge oss nåd att liksom Maria i sann tro ta emot frälsningens gåva, Jesus Kristus, så att julens glädje må genomströmma oss och friden bevara våra hjärtan och tankar från allt som vill skilja oss från din kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)
POSTLUDIUM
Dagens bibelbok: Fjärde Moseboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar