onsdag 27 december 2017

Inför Söndagen efter Jul 2017 - Guds barn

Du Herrens tjänare!

File:GiottoInnocenti.jpgINLEDNING

Söndagen efter jul infaller inte om juldagen och nyårsdagen ligger på en lördag eller en söndag. Men den infaller alltså åtminstone 5 av 7 år! Dess tema präglas av Herodes´ barnamord och "ropet i Rama" - och ibland infaller ju denna söndag just på Värnlösa (tidigare "menlösa") barns dag, den 28 december. Men det präglas också av hur Jesus välsignar just barnen och ställer fram barn som föredömen för sina lärjungar (tredje årgången).

I år, när söndagen infaller på nyårsafton, riskerar den förstås att reduceras till blott och bart en nyårsbön (utan 11-gudstjänst eller högmässa). Men det är viktigt att flyktingtemat får finnas med i dessa tider. Bevara åtminstone textläsningarna även om det "bara" är nyårsbön!

Den liturgiska färgen är egentligen glädjens och festens vita färg, men den kan också vara röd som på Annandag Jul om man särskilt betonar barns lidande och död (särskilt om dagen infaller just den 28 december på Värnlösa barns dag) - det är alltså i så fall inte det allmänt "julröda" som avses med färgvalet. Altarljusen bör vara sex (fest!) och altarblommorna vita (alt. röda, se ovan). Symbol en krubba med hoppets och Ordets stjärna över - eller ett kors och en krona, som symboliserar både lidandet och härligheten kring Jesus.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psaltaren 71:2-6
KB1917 SFB B2000

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jeremia 31:15-17 - om ropet i Rama, "Ramaskriet"

EPISTEL
Galaterbrevet 4:4-7 - om hur Gud sände sin Son när tiden var inne

EVANGELIUM
Matteusevangeliet 2:13-23 - om flykten till Egypten och barnamorden i Betlehem

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!PSALMER OCH SÅNGER PÅ SÖNDAGEN EFTER JUL

Hela världen fröjdes Herran (SvPs1986 nr 4)
Så är du nu vår broder kär (SvPs1986 nr 33:4-5) - slutpsalm
Kristus är världens ljus (SvPs1986 nr 37)
Den späda rosen fina (SvPs1986 nr 113:3-4)
O Betlehem, du lilla stad (SvPs1986 nr 115)
Dagen är kommen (SvPs1986 nr 122:1-3)
Välkommen hit, du jordens gäst (SvPs1986 nr 125:8-15)
Gud som haver barnen kär (SvPs1986 nr 193)
Tryggare kan ingen vara (SvPs1986 nr 248)
Vår Gud, till dig du skapat oss (SvPs1986 nr 337)
Dig vare lov, o Jesus Krist (SvPs1986 nr 431)
Det är min enda tröst och ro (SvPs1986 nr 478:8) - slutpsalm
* På vägarna ute i världen Ur EFS-tillägget 1986
Vid den tid man räknar folket (Stora Nätpsalmboken nr 249)
Jesus älskar alla barnen (Nätpsalmboken för barn)TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Hur kan barnen konkret stå i centrum den här dagen? I tema och predikan men också genom barnvänlighet i själva upplägget? (Trots de svåra frågor som väcks).

* Bjud in organisationer som BRIS (Barnens rätt i samhället), Rädda barnen eller Ja till livet!

* Om man låter landsflyktstemat stå i centrum kan särskilt flyktingar på orten bjudas in att medverka.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur ser barnens mänskliga rättigheter ut? Lika eller olika de vuxnas? När blir man ett "barn" biologiskt/juridiskt/andligt och när slutar man vara det? Diskutera agalagen från 1979 och abortlagen från 1974. Vad är bra resp. dåligt? Vad innebär de resp. innebär de inte rent moraliskt? Hur är barnmorskornas situation idag (jfr Shifra och Pua i Egypten)?

* Hur ser flyktingsituationen ut där vi bor? Vilka är de och var finns de och kan vi göra något för varandra? Hur ser flykting- och asylreglerna ut, särskilt beträffande barn och familjeåterföreningar? Vad är bra resp. dåligt med vår flyktingpolitik och kan kyrkan göra positiv skillnad?

* Vad menas med att vara Guds barn och rent av ha fått "söners rätt" (jfr uttrycket "barnaskapet")? Hur fick vi den rätten och vad gör vi av den? (Jfr Joh. 1:12)

* Samtala kring den här beskrivningen av kristna i Diogenesbrevet från 2-300-talet ca: "De delar vad de har med andra. De gifter sig och får barn, som andra, men de dödar aldrig några ovälkomna barn. De delar bröd med andra, men inte sin bädd med otillbörliga. De älskar alla, men samtidigt förföljs de av alla. När de fördöms och dödas kallar de det för att 'vinna livet.' De välsignar, när de förbannas av andra. När de får utstå straff gläds de över att få lida för Kristi namns skull." Är skildringen idealiserad? Hur stämmer den in på oss?


BÖNER

* O Herre Gud, som genom din Son, Jesus Kristus, upptagit oss till dina barn, lär oss att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt, så att vi blir trygga under ditt beskydd. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som fastställer dagar och tidsåldrar efter ditt behag och som sänt din Son i världen att fullkomna de heligas längtan. Vi ber dej: Ge oss nåd att stilla och troget följa den kallelse du har givit oss, förvissade om att du gör ondskans anslag om intet, och att allt samverkar till det bästa för dem som älskar dej. Vår tid står i dina händer. Lovad vare du, o Gud, vår tillflykt. Amen.

* [Vid ev. tacksägelseringning] Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.SLUTÖNSKNINGAR OCH LOVPRISNINGAR

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Må han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Amen. (2 Tess. 3:16 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)


Dagens bibelbok: Domarboken

2 kommentarer:

  1. Dig vare lov, o Jesus Krist (SvPs1986 nr 431) finns inte (längre?) på den länkade sajten.

    SvaraRadera