måndag 8 januari 2018

Inför Andra söndagen efter Trettondedagen 2018 - Livets källa

Du Herrens tjänare! 

Bosch The marriage-feast at Cana (Boijmans Van Beuningen).jpg


INLEDNING

Denna söndag hade i 1942 års evangeliebok rubriken "Jesu närvaro helgar hemmet" och i 1983 års "Jesus visar sin härlighet". Bröllopet i Kana - Jesus´ första underverk - och Jesus´ samtal med den samariska kvinnan är liksom tidigare huvudtexter denna dag. Huvudtemat är Livets källa, Jesus själv, som till yttermera visso ännu visar sin härlighet och helgar hemmet; texterna ger stor anledning att också komma in på äktenskapet och våra hemförhållanden.

Den liturgiska färgen är normalt sett grön fr.o.m. denna söndag (den första efter Tjugondedag Knut då julen ska ut), altarljusen två och altarblommorna vita och röda. Symbolen är en krona ovanför ett kors eller en vattenkruka vid en brunn (hänsyftar på den samariska kvinnan som lät sin vattenkruka stå). Dagen är alltså enligt denna praxis en "vanlig" enkel söndag, men vår bön får vara att Jesus visar sin härlighet nu likaväl som under julhögtiden. Och nog tycker jag att vi kan ha fyra altarljus fram till Kyndelsmässodagen (som har sex). Men det må vara fritt i god evangelisk anda.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 19:2-7 - om hur himlarna förkunnar Guds ära, jfr Runebergs psalm Himlars rymd sin konung ärar
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 33:18-23 - om hur Mose fick se Gud på ryggen
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EPISTEL
Efesierbrevet 1:7-14 - om hur vi friköpts genom Jesus Kristus
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 2:1-11 - om bröllopet i Kana
KXII  KB1917  SFB  B2000
KJV  LB

Läs predikan av Martin Luther i Huspostillan!
Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Och mera godis!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!SÅNGER OCH PSALMER PÅ ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN

Min Gud, när jag betänker (SvPs1986 nr 13)
Halleluja! Sjung om Jesus (SvPs1986 nr 15)
Kristus är världens ljus (SvPs1986 nr 37)
Låt mig få höra om Jesus (SvPs1986 nr 46)
Omkring ditt ord, o Jesus (SvPs1986 nr 65)
Som en härlig gudomskälla (SvPs1986 nr 235)
Guds källa har vatten tillfyllest (SvPs1986 nr 236)
Här en källa rinner (SvPs1986 nr 246)
Saliga visshet (SvPs1986 nr 259)
Guds härlighet oss styrka ger (SvPs1986 nr 332)
Länge, länge har mitt hjärta (SvPs1986 nr 349), 
jfr O hur länge skall mitt hjärta (Stora Nätpsalmboken nr 104)
Guds rådslut från begynnelsen (SvPs1986 nr 436)
Till möten och brunnar min kruka jag bär (SvPs1986 nr 437)
Herre, till dig får jag komma (SvPs2003 nr 758)
I Kana stad ett bröllop stod (Stora Nätpsalmboken nr 109)
Om alla mina lemmar (Stora Nätpsalmboken nr 154)
Man och kvinna, Gud till pris (Stora Nätpsalmboken nr 196) 
O sällhet stor som Herren ger (Stora Nätpsalmboken nr 687)
* Se, saligt var det bröllopspar (Fria psalmboken)
TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGEN

* Om det stått en julkrubba framme i kyrkan kan man inleda denna gudstjänst med att tillsammans med närvarande barn plocka ner figurerna och bära undan den. (Om man inte har gjort det som avslutning på förra söndagens firande)

* Hur gör vi "kyrkoårets vardag" fängslande så att julbesökarna vill återkomma? Denna och följande söndag har i varje fall en av årgångarna kyrkoårets enda "följetong", den om den samariska kvinnan. Fortsättningen på berättelsen bör alltså i detta fall påannonseras och själva predikan får gärna också den innehålla en "cliffhanger" (liksom följande söndags predikan då bör hänvisa tillbaka till denna söndag).

* De tre olika rubrikerna över söndagen i de tre senaste evangelieböckerna kan få bli stommen i dagens predikan: 1) Jesus är livets källa  2) Jesus visar sin härlighet  3) Jesus´ närvaro helgar hemmet

* Både "bröllopet i Kana-berättelsen" och "kvinnan vid Sykars brunn-berättelsen" innehåller dramatisk nerv och spännande dialoger. Dramatisering är alltså både tänkbar och tacksam.

* Konstnärer har ofta skildrat dessa berättelser, och exempel får gärna lyftas fram och betraktas denna söndag (glöm inte gamla söndagsskolplanscher om ni har några!). Här ser vi kvinnan vid Sykars brunn på en "altartavla" i Vallstakyrkan utanför Arbrå:

 Fondmålning: Jesus vid Sykars brunn

* Kärleksdikten "Kärlekens vin" (Bo Setterlind) anspelar mycket fint på vinundret i Kana och slutar också mycket riktigt med att Kristus "har sparat det bästa vinet till sist." Läs den gärna högt!
SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Samtala kring de tre mycket olika rubriker som de tre senaste evangelieböckerna haft över denna söndag. Hur återspeglas dagens texter i rubrikerna och vice versa?

* Vad innebär de "tecken" som Jesus gjorde (jfr Anders Sjöberg: Johannesevangeliets budskap)?

* Hur ska man förklara att Jesus gjorde så mycket vatten till vin, när gästerna redan hade druckit rätt mycket? Hur bör en kristen förhålla sej till alkohol resp. nykterism?

* Måste man ha alkoholhaltigt vin vid nattvardsfirandet? Eller måste man ha alkoholfritt?

* Är frågorna kring alkoholen verkligt viktiga eller bara typiska "avledande samtalsämnen" (jfr den samariska kvinnans om bergets Gerissim) när Jesus börjar komma oss in på livet.


BÖNER

* O Herre, vår Gud, himmelske Fader, vi prisar dej för din Sons evangelium som gör allting nytt, som renar våra hjärtan och samveten och som spränger syndens bojor. Vi ber dej: Låt honom, som med sin närvaro helgade bröllopet i Kana, alltjämt genom sitt ord vara våra hems daglige och omistlige gäst. Hjälp oss att inte svika vår trohetsplikt och förspilla hans gåva, utan genom honom bevaras, helgas och förnyas, och så leva vårt liv på jorden till din ära. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

 * Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

 * Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

 * Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 


Dagens bibelbok: Första Kungaboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar