måndag 30 maj 2016

Inför Andra söndagen efter Trefaldighet 2016 (Tredje söndagen efter Pingst) - Kallelsen till Guds rike

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

(Bartolomeus = Natanael, jfr andra årgångens evangelietext).INLEDNING

En mycket viktig uppföljning av doptemat från förra söndagen. Hur behandlar de döpta (och alla andra) Guds inbjudan till nattvardsfesten här på jorden och till "den stora nattvarden i himmelen"?

Söndagen är en riktig "väckelsesöndag" och predikan bör, åtminstone denna gång om än den aldrig är det annars, vara en rejäl väckelsepredikan.

Liturgiska färgen är fortsatt grön, musik från den allmänna serien.TEXTER PÅ TREDJE SÖNDAGEN EFTER PINGST

PSALTARPSALM
Psaltaren 65:2-5 - om att Gud förlåter synder - men läs hela psalmen, en riktig försommarpsalm!

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
5 Moseboken 7:6-9 -  om det helgade och utvalda folket

EPISTEL
Romarbrevet 8:28-30 -  om "nådens ordning"

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 1:35-46 - om hur Jesus kallar lärjungar

Läs en predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis!
Läs en predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ TREDJE SÖNDAGEN EFTER PINGST

Herre, samla oss nu alla (SvPs 1986 nr 81), jfr versionen i Sionstoner.
Skynda till Jesus, Frälsaren kär (SvPs 1986 nr 221), jfr versionen i Sionstoner.
Just som jag är (SvPs 1986 nr 222)
Jag vet en port (SvPs 1986 nr 223)
Lämna dig helt åt Jesus (SvPs 1986 nr 224)
Jesus är ute och söker (SvPs 1986 nr 225)
I tro under himmelens skyar (SvPs 1986 nr 228)
I Adam är vi alla ett (SvPs 1986 nr 229)
Oändlig nåd mig Herren gav (SvPs 1986 nr 231)
Som en härlig gudomskälla (SvPs 1986 nr 235)
Det dukas i himlarnas rike ett bord (SvPs 1986 nr 321, jfr fullständig version i Stora Nätpsalmboken nr 913)
Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör (SvPs 1986 nr 390, jfr bearb. i Stora Nätpsalmboken nr 190), särskilt lämplig om nattvard firas i gudstjänsten
Jag till din måltid bjudits in (SvPs 1986 nr 529)
Allt är redo! Lyssna alla (SvPs 1986 nr 534)
Vak upp! Hör väkten ljuder (SvPs 1986 nr 535)
Än i dag kallar Jesus, Mästaren (Stora Nätpsalmboken nr 497)
* Gud är nådig, hör, han vill ej (Stora Nätpsalmboken nr 504)
* Vem vill med till himlens rike? (Stora Nätpsalmboken nr 506)
Ingen är för liten, ingen är för stor (Stora Nätpsalmboken nr 530)
Om din synd än är blodröd (Stora Nätpsalmboken nr 578)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Det här är särskilt i vår tid ett oerhört viktigt tema, som väl borde återspeglas i varje gudstjänst, inte bara en gång om året.

* På något sätt måste det också nå utanför kyrkportarna, i kyrkblad och på hemsidor, ja, på gatorna. "Nödga dem att komma, tills mitt hus blir fullt."

* Samtidigt ska ju gudstjänsten återspegla denna fest, denna glädje. Inte bara sorg över dem som inte är där. Det är verkligen sant och behöver åskådliggöras: "Att missa en mässa är att missa en massa."SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur vidarebefordrar vi kallelsen till Guds rike i vår tid, i vår bygd?

* Kanske ett sätt är att säga som Filippos: "Följ med och se"? Till kyrkan, till bönesamlingen, till diakonigruppen.BÖNER

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som vill att alla människor ska bli frälsta och därför, genom ditt ord, kallar oss till ditt rike. Vi ber dej: Bevara oss från att göra det som är förgängligt till ett hinder att hörsamma din kallelse. Frigör oss från all tvekan att lyda ditt ord, så att vi börjar och fullföljer vandringen till ditt rika hus och av din nåd får rum vid det stora gästabudet i himmelen. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.
LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar