måndag 23 maj 2016

Inför Första söndagen efter Trefaldighet (Andra söndagen efter Pingst) 2016 - Vårt dop

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Den så kallade "festlösa tiden" på kyrkoåret börjar nu - men att fira Kristi uppståndelse varje söndag och sitt eget dop denna söndag är väl inte festlöst?

Vi kan säga att tiden fram till första advent mestadels är grön - men grönt är ju vårens och växandets färg, så inte är det vardagsgrått i varje fall. Tiden handlar om vårt liv som troende, om efterföljelse och helgelse skulle man kunna säga. Och till början av vårt liv med Gud hör det heliga dopet, där vi inlemmas i Kristi kropp. Det firar vi idag. Snart firar vi även Midsommardagen, Den helige Johannes Döparens dag, Apostladagen, Kristi Förklarings dag, Tacksägelsedagen, Den helige Mikaels dag, Alla helgons dag, Kristus Konungens dag (Domssöndagen). Festlöst? Nej.

Men det är klart: storhelger som jul, påsk och pingst förekommer ju inte under andra hälften av kyrkoåret. Det är nu storhelgernas budskap riktigt ska "sjunka in", gro, växa och mogna. Om julen är barnens och påsken och pingsten ungdomens tid, så är tiden efter pingst "vuxenblivandets och åldrandets" särskilda period.

Den liturgiska musiken hör från och med nu till "den allmänna serien" (som även används under trettondedagstiden); den är känd och "vanlig" men för den skull inte "ofestlig".TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 66:5-12 - hur vi kom ut i frihet genom eld och vatten

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 14:21-22 (men läs i Jesu namn kapitlet ut!!!) - om övergången över Röda havet, jfr Faraos härar hann upp oss vid stranden (SvPs 1986 nr 618)

EPISTEL
Titusbrevet 3:4-8 - om att dopet in i Kristus Jesus är ett dop in i hans död

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 1:29-34 - om hur Johannes Döparen pekar på Jesus

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis!

PSALMER OCH SÅNGER PÅ FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET:

Jag tror på Gud som med sitt ord (SvPs 1986 nr 68)
Guds källa har vatten tillfyllest (SvPs 1986 nr 236)
Gud, hos dig är livets källa (SvPs1986 nr 378)
Upp ur vilda, djupa vatten (SvPs 1986 nr 386)
Vår Herre Jesus Kristus bjöd (Stora Nätpsalmboken nr 179)
Kom nu hit med alla små (Stora Nätpsalmboken nr 180)
Du som tog barnen upp i din trygga frälsarefamn (Stora Nätpsalmboken nr 181)
Tänk, jag är döpt (Stora Nätpsalmboken nr 183)
För dopets stora gåva (Stora Nätpsalmboken nr 184)
* Helge Ande, du som samlar (Stora Nätpsalmboken nr 185) 
Herre, underbar är gåvan (Fria Psalmboken)
Dopets vatten, nådens källa (Fria Psalmboken)
Gud, som mej på nytt vill föda (Fria Psalmboken)
Dopets löfte, dopets gåva (Fria Psalmboken)
Se Nikodemus, en man av de stora (Fria Psalmboken)
TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Låt gudstjänsten bli en riktig dopfest. Kan ni få någon katekumen att låta döpa sej eller någon familj att låta döpa sitt barn mitt i gudstjänsten just denna dag, så gör det!

* Betona dopets gåva och dopets ansvar. "Er gäller löftet och era barn" - låt budskapet gå över generationsgränserna. Stänk vatten på folk som doperinran! Dela gärna ut dopljus till dem som inga har.

* Det är ju Mors dag också - passar väl bra när det handlar om nya födelsens sakrament! "Det Jerusalem som är därovan - det är vår mor", skriver aposteln.

* Har ni aldrig sjungit Faraos härar hann upp oss vid stranden förr så gör det idag! Klämmig text och melodi, med psalmbokens i särklass originellaste rimord: "Pi-Hahirot!"

* Gör reklam inför nästa söndag och dess tema Kallelsen till Guds rike! Som har ett nära samband med dagens tema. Dopet är ett sakrament men innebär också en kallelse.

* Dopquiz ute efter gudstjänsten (här med Hälsingeperspektiv, men det kan lätt korrigeras):

1) Vårt dop erkänns även av påven som ett sant kristet dop, förutsatt att det förrättats
a) tillsammans med en tydlig namngivningsceremoni som godkänts av myndigheterna
b) av en präst med kyrkorådets fullmakt att döpa och med minst en troende fadder utsedd
c) av en döpt kristen i rent vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn
d) i en gudstjänstlokal som invigts av en biskop

2) I de äldsta kyrkorna här i Hälsingland kommer dopfuntarna oftast från ett och samma landskap. Vilket landskap?
a) Uppland
b) Gotland
c) Västmanland
d) Bohuslän

3) En av följande psalmer handlar egentligen inte direkt om dopet, men har ändå ofta brukat sjungas vid dop. Vilken?
a) Upp ur vilda, djupa vatten
b) Med vår glädje över livets under
c) Glad jag ständigt vill bekänna
d) Tryggare kan ingen vara

4) En av följande handlingar kräver alltid att man är döpt - i alla fall om den ska ske i kyrkans regi. Vilken?
a) Konfirmation
b) Vigsel
c) Förbön med handpåläggning
d) Begravning

5) En av kyrkoårets söndagar - den vi firar idag alltså - handlar särskilt om vårt dop. Vad kallas den här söndagen i vår kyrka?
a) Dopsöndagen
b) Missionsdagen
c) Första söndagen efter Trefaldighet
d) Andra söndagen efter Pingst

6) Jesus sa åt sina lärjungar att göra alla folk till hans lärjungar, genom att döpa dem och... ja, vad då?
a) ...be dem sälja allt de äger
b) ...lära dem att hålla allt han befallt
c) ...visa dem hur man bygger kyrkor
d) ...förbjuda alla andra religioner

7) Vår kungs farfars farfars farfar fick namn (fast på franska) efter en person som var släkt med Jesus och döpte många människor. Vad hette den personen på svenska?
a) Johannes Döparen
b) Simon Petrus
c) Maria Magdalena
d) Judas Iskariot

8) Personen som är svaret på fråga 7 döpte människor - även Jesus! - i en flod i närheten av jordens lägsta punkt, flera hundra meter under havsnivån. Var slutar den floden?
a) I Medelhavet
b) I Gennesaret
c) I Döda havet
d) Den sinar ut i ökensanden

9) Svenska kyrkan är det samfund som döper flest vuxna av alla samfund i Sverige. Men ett svenskt samfund bildades i mitten av 1800-talet för att man bara ville döpa vuxna, inte barn. Vad hette det samfundet?
a) Missionsförbundet
b) Metodistkyrkan
c) Baptistsamfundet
d) Pingströrelsen

10) Numera ingår samfundet som var rätt svar på fråga 9) tillsammans med två andra gamla samfund i ett nytt gemensamt samfund dit två av Hudiksvalls centrumkyrkor hör. Det nya samfundet som praktiserar dop av både barn och vuxna heter
a) Equmeniakyrkan
b) Evangeliska Frikyrkan
c) EFS
d) Enhetskyrkan

11) Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Sakrament är enligt vår kyrkas förståelse en handling som instiftats av Jesus, och där yttre, materiella gåvor, som t.ex. vatten, genom Guds ord och löfte blir nådemedel, alltså förmedlare av andliga välsignelser, som t.ex. syndernas förlåtelse och evigt liv. Vilket är enligt vår kyrkas definition det andra sakramentet förutom dopet?
a) Bikten
b) Nattvarden
c) Prästvigningen
d) Sista smörjelsen

12) Dopet innebär enligt kristen tro inte
a) syndernas förlåtelse, liv och salighet åt alla som tar emot i tro och tillit
b) med-lemskap i Kyrkan, Kristi kropp, åt alla som inte vill bryta med den
c) rätt att för evigt vara Guds barn för dem som förblir i tron på hans namn
d) rätt att kallas kristen fast man förnekar att Jesus är Guds Son och världens Frälsare


QUIZ FÖR DE YNGRE:
1) När en som heter Kalle döps säger prästen Pär:
a) Jag döper dej till Kalle
b) Jag, prästen Pär, döper dej nu, Kalle
c) Kalle, jag döper dej i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
d) Se upp nu, Kalle, för nu blir du blöt

2) Vad kallas grejen man döps i?
a) Dopfunt
b) Dopsten
c) Doptallrik
d) Dopgryta

3) Man brukar sjunga psalmer vid dopet. Vilken av dessa sånger är en psalm?
a) Du ska inte tro det blir sommar
b) Den blomstertid nu kommer
c) Barfota utan strumpor och skor
d) Och nu så vill jag sjunga

4) Man måste vara döpt om man ska kunna bli
a) Konfirmerad
b) Förlovad
c) Gift
d) Begravd

5) Den här söndagen handlar särskilt om just dopet. Men vad firar kyrkan alla söndagar?
a) Att söndagar ofta är särskilt soliga och varma dagar
b) Att vi får vara lediga från skolan på söndagar
c) Att Jesus gav oss den gyllene regeln på en söndag
d) Att Jesus uppstod ur sin grav på en söndag

6) Jesus sa åt sina lärjungar att döpa folk och
a) sjunga psalmer för dem
b) lära dem att göra som han sagt
c) hindra dem att smita
d) begrava dem

7) En släkting till Jesus döpte så många människor att han kallades Döparen. Men vad hette han egentligen?
a) Petrus
b) Johannes
c) Kalle
d) Nikodemus

8) Personen i fråga 7) döpte utomhus, i en flod som heter vad då?
a) Svågan
b) Ljusnan
c) Jordan
d) Voxnan

9) När kan man inte bli döpt i Svenska kyrkan?
a) Mellan 0 och 1 års ålder
b) Mellan 1 och 10 års ålder
c) Mellan 10 och 100 års ålder
d) När man är död

10) Vad får man i dopet?
a) Medlemskap i Guds kyrka här på jorden
b) Vackra namn från mammas och pappas släkt
c) Bra hårväxt med underbar hårfärg
d) Stenrika faddrar som ger diamanter i present

11) Vad får man inte i dopet?
a) Löften från Jesus
b) Ett fint dopljus
c) Varma förböner
d) En dans på rosor hela livet

12) Vem får döpa?
a) Bara en som är kyrkoherde eller biskop
b) Bara en som någon gång blivit fadder åt ett barn
c) Alla som vet hur man häller upp lagom varmt vatten
d) Den som är präst eller i nödfall varje döpt kristen människa


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär vårt dop för oss idag? Firar vi våra dopdagar? Tänder vi våra dopljus någon gång?

* Är diskussionen i den över 100 år gamla debattskriften Dop och barndop fortfarande aktuell?

* Vi blir i dopet begravna med Kristus. Är inte både begreppet och företeelsen dopgrav egentligen djupt uppbyggliga, oavsett baptistisk dopsyn eller inte? Borde Svenska kyrkan, som ju döper flest vuxna av alla samfund i Sverige, vid nybyggen installera fler veritabla dopgravar? Eller djupare dopfuntar som likt de medeltida medger fullständig nerdoppning av de små?BÖNER

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som i din nåd uppenbarade dej vid din käre Sons dop och med din röst från himmelen visade oss till honom som la alla våra synder på sej. Vi ber dej: bevara oss alltid i tron på syndernas förlåtelse, som han har förvärvat; och eftersom vi efter din Sons exempel och befallning också är döpta, så styrk vår tro genom din helige Ande och hjälp oss till det eviga livet. Amen.LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar