måndag 9 maj 2016

Inför Pingstdagen 2016 - Den helige Ande

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

INLEDNING

"Kyrkans födelsedag" har denna söndag kallats, utan att man därmed vill förneka Guds handlande med sitt folk också under gamla förbundets tid. Den är därmed en av kyrkans stora festdagar, som tillsammans med julen och påsken bildar stommen i kyrkoåret och därför firas också med Annandagar (nej, Annandag Pingst är inte avskaffad i vår kyrka!).

I många länder, t.ex. USA och Finland, räknas återstoden av kyrkoårets söndagar "efter Pingst" (hos oss "efter Trefaldighet"). Men samtidigt är pingsten påsktidens kulmen och avslutning - markerat av att den liturgiska musiken spelas i enlighet med den s.k. påskserien.

Altarljus sex, altarblommorna får gärna vara pingstliljor.
TEXTER PÅ PINGSTDAGEN

PSALTARPSALM
Psaltaren 104:27-31 - om hur Gud sänder ut sin Ande och förnyar jordens ansikte

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Joel 2:28-29 - om hur Anden ska utgjutas över allt kött och våra söner och döttrar ska se syner

EPISTEL
Apostlagärningarna 2:1-11 - om Andens utgjutande (läses varje årgång)

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 14:15-21 -  om "en annan hjälpare", som ska vara hos oss för alltid.

Läs predikan av Martin Luther i Huspostillan!
Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis!
Och av Yngve Kalin i Predikobiblioteket!
Och av Lars Linderot i Högmässopredikningar!'PSALMER OCH SÅNGER PÅ PINGSTDAGEN (se även psalmbloggen Pingstpsalmer!)

Herre, se, vi väntar alla (SvPs 1986 nr 52)
Livets Ande, kom från ovan (SvPs 1986 nr 53)
Vinden ser vi inte (SvPs 1986 nr 54)
Guds Ande kom från himlen ner (SvPs 1986 nr 160)
Helige Ande, låt nu ske (SvPs 1986 nr 161)
Som sol om våren stiger (SvPs 1986 nr 162)
O Guds Ande, du som bor i ljus (SvPs 1986 nr 367)
Blås på mig, skaparvind (SvPs 1986 nr 368)
Gud, när du andas (SvPs 1986 nr 476)
Icke genom någon människas styrka (SvPs 1986 nr 682)
Grip du mig, helige Ande (SvPs 1986 nr 646)
I al sin glans nu stråler solen (SvPs 1986 nr 643), jfr Stora Nätpsalmboken nr 347 "I all sin glans nu solen strålar"
Vi måste gå när Guds Ande sagt gå (Stora Nätpsalmboken nr 129)
Du som från gudomsskötet går (Stora Nätpsalmboken nr 131)
Det skall ej ske med mänsklig makt (Stora Nätpsalmboken nr 134)
Sjung högt, Guds folk, han håller ord (Stora Nätpsalmboken nr 344)
En salig fröjd den dagen ger (Stora Nätpsalmboken nr 345)
Nu är det pingst (Stora Nätpsalmboken nr 348)
Helige Ande, kom till oss från ovan (Stora Nätpsalmboken nr 350)
Från himlen kom en väldig vind (Stora Nätpsalmboken nr 351)
Du låga som Guds kärlek ger (Stora Nätpsalmboken nr 353)
Dina löften är många (Fria psalmboken)
Ande, du som livet gerTANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Låt idag evangeliet läsas på så många språk ni kan! Själva vitsen med pingstdagen är ju att alla på sitt eget språk skulle få höra evangeliet!

* Idag är vi alla pingstvänner, eller hur? Låt pingstens allvar och pingstens glädje tona fram ordentligt! En mycket lämplig dopdag är det f.ö.

* Varför inte fira kyrkans födelsedag med tårta? (Och ballonger till barnen!)

* Påminn om att pingstfirandet fortsätter också på Annandagen - eller hur? - och att även nästa söndag, Heliga Trefaldighets dag, är en stor högtidsdag (pingstdagens s.k. oktav!). Vi avslutar med ett enda stort "välkommen åter", alltså!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Hur hänger pingsten och påsken samman?

* Hur låter en verklig pingstpredikan?

* Hur får man Guds Ande?


BÖNER

* O du helge Ande, kom.
Fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid
och tänd i dem kärlekens eld,
din levande låga,
du som från skilda länder och språk
samlar folken
i kristen tro och endräkt:
en enda helig kyrka.
Halleluja!
Halleluja!

*Veni Sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende:
qui per diversitem linguarum cunctarum,
gentes in unitate fidei congregasti.
Alleluja!
Alleluja!

LOVPRISNINGAR OCH VÄLGÅNGSÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
POSTLUDIUMNarcissus poeticus (Habitus).jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar