måndag 2 maj 2016

Inför Kristi Himmelsfärdsdag 2016 - Herre över allting

En lista över alla kyrkoårets sön- och helgdagar finns här!
Du Herrens tjänare!

File:Andrea Mantegna 012.jpg


INLEDNING

Denna dag har firats i den kristna kyrkan åtminstone sedan 300-talet. Den infaller 40 dagar efter påsk, eftersom det i Nya testamentet står att Jesus visade sej under 40 dagar efter sin uppståndelse.

Dagen firas som en Kristus Konungens dag - en tronbestigningens dag, en glädjefest.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 110 - om att folket kommer villigt när makten blir hans
KXII  KB1917  SFB  B2000

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Jesaja 61:10-11

EPISTEL
Apostlagärningarna 1:1-11 (läses varje årgång) 

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 24:49-53

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Mera Himmelskt söndagsgodis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
Läs Lars Linderots samvetsförhör i Högmässopredikningar!
Läs Torbjörn Axelsons predikan i Floda kyrka 2002!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Halleluja, sjung om Jesus (SvPs1986 nr 15)
Kom, låt oss nu förenas här (SvPs1986 nr 16)
Till himlen Herren Jesus for (SvPs1986 nr 158)
Till härlighetens land igen (SvPs1986 nr 159)
Du som oss frälst ur syndens band (SvPs1986 nr 474)
Skönaste Jesus, hela jordens Herre (Stora Nätpsalmboken nr 91)
* I himlens tempel, högt och stort (Stora Nätpsalmboken nr 95)
* Nu fröjdas vi med glädje stor (Stora Nätpsalmboken nr 324)
Guds Son fick hemåt fara (Guds Krist är himlafaren) (Stora Nätpsalmboken nr 325)
* Har Kristus, ert huvud, till himmelen farit (Stora Nätpsalmboken nr 326)
Stor och härlig var den dagen (Stora Nätpsalmboken nr 327)
* Pris ske dej, Jesus, som nåd åt oss vunnit (Stora Nätpsalmboken nr 328)
* Jag ser dej, o Guds Lamm, nu stå (Stora Nätpsalmboken nr 329)
* Han är kungars Kung (Stora Nätpsalmboken nr 330)
* Allt fullkomnat är, o Jesus, och du far (Stora Nätpsalmboken nr 331)
Du är på tronen (Stora Nätpsalmboken)
* Se, han kommer inför Fadern (Fria Psalmboken)
* Förunderligast på vår jord (Fria Psalmboken)TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Den klassiska gökottan är väl värd att ta vara på och utveckla, gärna i ekumeniskt samarbete. Kan man variera "utflyktsmålet" eller bör det vara samma år efter år så att folk hittar? Det får gärna finnas med ett vandringsmoment, även om målet bör vara lätt att nå även med bil (för folk med olika slag av fysiska handikapp).

* Blåsinstrument från kyrktornet är tydligen en gammal tradition på sina håll. Men i varje fall är det trevligt med blåsinstrument vid gökottan. Uppmuntra folk att ta med sej sina instrument, alltifrån flöjter till dragspel!

* Det är inte fel med fullständig högmässa klockan 11 heller! Som komplement för dem som inte tog sej ut eller som vill fira helgen lite extra!


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad menas med Kristi himmelsfärd och hur ska den beskrivas? Var det en flygtur till okänd planet (jfr folkmunnens "Kristi flygare") eller en något slags transformering ("en sky tog honom bort")?

* Hur ska man se på klamren omkring dagens evangelium? Är det en förfalskning, en bortramlad men återfunnen markusepilog (ifall Markus nu var en codex istället för en skriftrulle kunde slutsidan ju rätt ramla bort) eller en skriftenlig men senare tillagd avslutning utan kanoniskt värde, ungefär som den avslutande doxologin i Fader vår? Och vad har det i så fall för betydelse (om någon)?


BÖNER

* Allsmäktige Gud, gör så att vi som tror att din enfödde Son Jesus Kristus vår Frälsare denna dag for upp till himmelen, också med hjärtat alltid vistas hos honom. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O Jesus Kristus! Du Allsmäktige Guds Son, som inte nu är här på jorden arm och eländig, utan sitter på Gud Faders högra sida och är en Herre över allting. Vi ber dej att du ville sända oss din helige Ande och ge oss fromma lärare, och bevara ditt ord, och styra och näpsa djävulen och alla tyranner, och hålla ditt rike vid makt på jorden; till dess alla dina fiender blir lagda dej till en fotapall och vi genom dej behåller segern över synden, döden och djävulen. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH VÄLGÅNGSÖNSKNINGAR


Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Amen. (1 Tess. 3:12 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. (2 Tess. 2:16-17 SFB)

* Jag uppmanar er inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen: håll ert uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten. Amen. (1 Tim. 6:13-16 B2000).

* Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen. (Hebr. 13:20-21, SFB)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUM


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar