torsdag 5 maj 2016

Inför Söndagen före pingst 2016 (Exaudi) - Hjälparen kommer
INLEDNING

Denna söndag hette tidigare (före 2003) Sjätte söndagen efter påsk, men nuvarande benämning är högst motiverad. Den infaller under den s.k. "pingstnovenan", de nio dagarna från Kristi Himmelsfärds dag till Pingstdagen, som av gammalt varit särskilt präglade av bön om Andens utgjutande (jfr bönen "sänd en väckelse och börja med mej!" och de lärjungar som under denna tid samlades i övre salen tillsammans med Herrens mor!). Innerliga bönepsalmer passar idag, däribland faktiskt åtskilliga pingstpsalmer (se nedan)!

Har man tidigare under påsktiden haft sex altarljus finns inga skäl att sluta med det nu. Däremot är det ännu inte dags för pingstliljor på altaret - enligt de liturgiskt "renläriga", alltså. En liten tjuvstart skulle dock egentligen inte vara helt ur vägen den här helgen, som både till namnet och gagnet är så "pingstinriktad". Den liturgiska musiken hämtas från påskserien (även på själva pingstdagen f.ö.).TEXTER PÅ SÖNDAGEN FÖRE PINGST

PSALTARPSALM
Psaltaren 33:18-22 - om hur Herren vakar över dem som fruktar honom och hoppas på hans nåd.

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Femte Moseboken 31:6-8 - uppmaning till Josua och folket att vara tappra och starka

EPISTEL
Romarbrevet 8:31-39 - om Gud är för oss... Jfr SvPs1986 nr 43 "Jesus är min vän den bäste"

EVANGELIUM
Johannesevangeliet 16:23-33 - om lärjungarna som barnaföderskor, jfr nr 829 i Psalmer i 2000-talet!


PSALMER OCH SÅNGER PÅ SÖNDAGEN FÖRE PINGST

Herre, se, vi väntar alla (SvPs 1986 nr 52)
Livets Ande, kom från ovan (SvPs 1986 nr 53)
Vinden ser vi inte (SvPs 1986 nr 54)
Kom, helge Ande, till mig in (SvPs 1986 nr 364)
Helige Ande, sanningens Ande (SvPs 1986 nr 365)
O Gud, ditt rike ingen ser (SvPs 1986 nr 366)
O Guds Ande, du som bor i ljus (SvPs 1986 nr 367)
Blås på mig, skaparvind (SvPs 1986 nr 368)
* Icke genom någon människas styrka (SvPs 1986 nr 682)
Helge Ande, kom och driv (Stora Nätpsalmboken nr 133)
Det skall ej ske med mänsklig makt (Stora Nätpsalmboken nr 134)
Kom, helige Ande, jag beder (Stora Nätpsalmboken nr 135)
Be för oss, Herre, i vår nöd (Stora Nätpsalmboken nr 689)
* Kom, utgjut din Ande, o Jesus Krist (Fria psalmboken)
* Det händer nu (Psalmer i 2000-talet nr 829)


TANKAR OCH IDÉER INFÖR HELGFIRANDET

* Låt pingsten stå i fokus - och liksom varje söndag är en liten påskdag är den även en liten pingstdag.

* Låt bönen om den helige Ande - "Veni Sancte Spiritus" - vara riktigt, riktigt framträdande. Både i högljudd och i tyst bön.SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Pingsten har ju varit för 2000 år sedan - behöver vi en ny pingst? Är andeutgjutandet en engångsföreteelse som offerdöden på Golgata? På vilket sätt? På vilket sätt inte?

* Hur firar vi pingstfastan? Hur förbereder vi pingstfirandet?


BÖNER

* Läs några pingstpsalmer högt!LOVPRISNINGAR OCH VÄLGÅNGSÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Amen. (Rom. 16:5,13 SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


POSTLUDIUMInga kommentarer:

Skicka en kommentar