torsdag 2 mars 2017

Inför Första söndagen i fastan (Invocavit) 2017 - Prövningens stund

Du Herrens tjänare!
Passions- och påskpsalmer
Jeopardy om söndagar i påskfastetiden

File:Duccio - The Temptation on the Mount.jpg


INLEDNING

Nu har fastetiden börjat på allvar, hur vi än väljer att "fasta". Idag handlar budskapet om frestelserna i tillvaron och möjligheten att likt Jesus, och i hans namn, bestå provet.

Invocavit är söndagens latinska namn. Det betyder "Han åkallar" och är hämtat från Psaltaren 91:15,16: "Invocavit (me et exaudiam eum)" = "Han åkallar (mig och jag skall svara honom).   

Fastans karaktär av dopberedelsetid syns tydligt i kampmotiven för denna och följande söndagar. Det är ingen skönmålning av det kristna livet som ges, snarare något i stil med Churchills berömda utfästelse om "blood, sweat, toil and tears".

Söndagens symboler är kristusmonogrammet över en slingrande orm (som här står för den lede frestaren). Liturgisk färg är blå eller violett. Fasteseriens musik används, inklusive litanian. Altarblommor två (violetta), altarljus två.


TEXTER

PSALTARPSALM
Psalt. 31:2-6 - om att ta sin tillflykt till Herren
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
1 Moseboken 3:1-13 - om syndafallet
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EPISTEL
Hebréerbrevet 5:7-10 - om hur Jesus lärde sej lyda genom att lida
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

EVANGELIUM
Markusevangeliet 1:12-13 - om hur Jesus levde bland de vilda djuren
KXII KB1917 SFB B2000
KJV LB

Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan!
Och i Himmelskt söndagsgodis! Och mer godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!
PSALMER OCH SÅNGER PÅ FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

* Lov, ära och pris (SvPs1986 nr 10)
* För att du inte tog det gudomliga (SvPs1986 nr 38)
* Jesus för världen (SvPs1986 nr 45)
* Du som gick före oss (SvPs1986 nr 74)
* Jesus, Guds Son, träd in i denna skara (SvPs1986 nr 93)
* Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs1986 nr 135)
* Bed för mig, Herre kär (SvPs1986 nr 267)
* Bar du min börda (SvPs1986 nr 282)
* Himmelske Fader, ge åt oss alla (SvPs1986 nr 339)
* En blomma uti öknen stod (SvPs1986 nr 347), jfr När världens hopp förtvinat stod (Stora Nätpsalmboken nr 100)
* Han gick in i din kamp på jorden (SvPs1986 nr 358)
* Vaka, själ, och bed (SvPs1986 nr 566, jfr Stora Nätpsalmboken nr 718)
* Tänk på honom som var frestad (SvPs1986 nr 569, jfr Stora Nätpsalmboken nr 93)
* Vi ville dig se (SvPs1986 nr 600)
* Vackra törnrosbuske (SvPs1986 nr 611)
* När mörker över djupet var (PoS1987 nr 389)
* Som ett naket frö i handen (Pos1987/2003 nr 797)
* Härskarors Herre, evig Gud (Stora Nätpsalmboken 98)
* Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro (Stora Nätpsalmboken nr 476)
* Du vet det nog, mitt hjärta (Stora Nätpalmboken nr 692)
* Stå upp och be (Stora Nätpsalmboken nr 704)
* Jesus själv har frestad blivit (Stora Nätpsalmboken nr 715)
* Kom nu, syskon, och se på (Stora Nätpsalmboken nr 716)
* Ut med dej, du mörka makt (Stora Nätpsalmboken nr 717)
* Herre, gör mej kristen ända inifrån (Stora Nätpsalmboken 748)
* Jag går i fara var jag går (Stora Nätpsalmboken 856, jfr 1986 års psalmbok nr 619)
TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

*  Gör "reklam" för de fem (med Palmsöndagen sex) söndagarna i fastan. Fastekalender fram till påsk? Vettiga inskränkningar i livsföringen till förmån för de fattiga? Evangelisk frihet att binda sej... (eller för all del att låta bli).

* Dela än en gång ut fastesparbössor att samla in på Palmsöndagen! Det finns fortfarande att få, och är en nyttig påminnelse på köksbordet. Får ni inte tag i några, så låt barnen tillverka fastesparbössor på söndagsskolan!

* Frestelserna i dagens "huvudevangelium" är tacksamma att åskådliggöra i t.ex. tre stationer med t.ex. stenar och bröd, en hög målad "mur" och en jordglob. Eller genom en dramatisering av liknande val (på skolgården?).

* Men tredje årgångens Markus-text innehåller, trots sin extrema korthet, en detalj som saknas hos de övriga evangelisterna: att Jesus, som den andre Adam, faktiskt levde bland de vilda djuren! (Jfr även Daniel). Men de gjorde honom inget - det var djävulen, inte djuren, som angrep honom. Varför inte göra något på temat "Jesus och djuren" denna söndag? Både bland de vuxna och i söndagsskolan!

* Jfr Sankt Antonius och ökenfäderna. Studera och berätta om dem! Är det så meningsfullt att dra iväg ut i öknen/skogen/fjällen? Och vad har talet fyrtio för betydelse i bibeln (jfr påskfastans fyrtio dagar)?


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Ulla Karlssons frågor inför fastan och påsken är alltid aktuella, men särskilt i fastetid. Hur förfärligt det än är att en präst i Svenska kyrkan skrev som hon gjorde utan att mista rätten att förkunna som VDM (hon lämnade själv prästämbetet och Svenska kyrkan), måste vi förstå att hennes frågor delas av många människor. Hur svarar vi på dem?

* Läs prästen Marianne Bloms utläggning av syndafallsberättelsen (eller också inte)! Jfr även Skandalen i Strandänge. Har ni själva hört något liknande? Från Svenska kyrkans egna teologer? Hur kan man vända så upp och ner på berättelsens klara innebörd? Ska det få ske påföljdsfritt? Jfr C S Lewis (som inte förnekar symboliska drag i berättelsen): "Att säga att syndafallet var ett fall uppåt är som att säga att eftersom mitt hjärta är krossat är en bild betyder det att jag är mycket glad."

* Vad är skillnaden mellan prövning och frestelse? Finns det ö.h.t. någon sådan skillnad (samma ord i grundtexten)? Jämför "inled oss icke i frestelse" med "utsätt oss inte för prövning". Vilken bön är rimligare att rikta till vår Herre? Eller gör det ingen skillnad?

* Är svårigheter stärkande i största allmänhet - eller under vilka betingelser?

* Finns djävulen egentligen eller är han bara en personifikation av tillvarons "jävulskap" i största allmänhet? Vad säger Kyrkans bekännelse? Vad säger du själv?

* Kan de folkliga kraftuttrycken kring djävul och helvete ge uttryck för bibliska sanningar? (Jfr "måla fan på väggen", "fan tog honom", "det går åt helvete", "det finns grader i helvetet"). När bör ni-vet-vem öppet nämnas och när bör han ignoreras?


BÖNER


* O Herre Gud, som utgav din Son i oro och ångest och lät honom bli frestad, för att han skulle bli oss en hjälpare i frestelsens stund, ge oss nåden att efterfölja honom och i hans kraft stå fasta mot alla fiendens angrepp. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre. Amen.

* O Herre Gud, himmelske Fader, du som genom din Son, Jesus Kristus, har omintetgjort djävulens gärningar och vunnit en evig seger åt oss. Vi ber dej: Bistå oss för Kristi skull i själanöd och frestelse. Styrk oss att frimodigt stå det onda emot, så att fienden inte blir vår överman, utan vi genom ditt mäktiga ord blir ståndaktiga och slutligen behåller segern. I Jesu namn. Amen.

* [I samband med ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR
Så till sist från denna plats (predikstolen):

* Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Efter Fil. 4:7)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Må Gud hålla oss vakande, så att vi inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar vårt fäste, utan i stället växer till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (Efter 2 Petr. 3:17-18, SFB).

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar