tisdag 21 mars 2017

Inför Jungfru Marie bebådelsedag 2017 - Guds mäktiga verk

 Du Herrens tjänare! 

File:La Anunciación, by Fra Angelico, from Prado in Google Earth - main panel.jpg


INLEDNING

Nu är det nästan nio månader kvar till jul (årets höjdpunkt!) och då får vi liksom fira "jul i fastan" som Lina Sandell sjunger om i en sång. Om fettisdagen var förra julens sista utlöpare, så är bebådelsedagen den kommande julens första förelöpare.

Denna söndag har stora likheter med Fjärde söndagen i advent (sedan 1983) vad gäller evangelietexterna om bebådelsen och Marias lovsång, men övriga läsningar skiljer sej åt.

Bebådelsedagen är en glad festdag (Vårfrudagen=Våffeldagen!). Samtidigt infaller den mitt i fastetiden då vi med ett särskilt allvar kommer ihåg vår Frälsares sista tid före korsfästelsen. Den gamla seden med "passionsandakter" under fastan förtjänar att komma till heders igen. Och vägen från Betlehem till Golgata kors bör egentligen målas upp i tal och sång redan på Bebådelsedagen. Firas mässa varje (denna) söndag förkunnas ju åtminstone där "Herrens död till dess han kommer".

Julseriens mässmusik används från kl 18 på lördag kväll till kl 18 på söndag kväll. Liturgisk färg vit under samma tid.


TEXTLÄSNINGAR

PSALTARPSALM
Psalt. 147:7-15 - om hur vår Herre inte gläder sej åt stridshästar och soldater utan åt dem som hoppas på hans nåd
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV 

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
1 Sam. 2:1-10  - Hannas lovsång
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

EPISTEL
Kol. 1:15-20 - 
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 1:26-38 - om "bebådelsen", ängeln Gabriels samtal med Maria
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

ALTERNATIV PREDIKOTEXT
Lukasevangeliet 1:46-55 - Marias lovsång (Magnificat)
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

Läs Martin Luthers predikan i Huspostillan!
Läs Bengt Pleijels predikan i Sångpostillan! Och i Himmelskt söndagsgodis! Och mera godis!
Läs Yngve Kalins predikan i Predikobiblioteket!PSALMER OCH SÅNGER PÅ JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Jesus Kristus, ärans kung (SvPs1986 nr 1:5-7) 
På tröskeln till Marias hem (SvPs1986 nr 164)
Kristus, konung som hör hemma (SvPs1986 nr 348)
Länge, länge har mitt hjärta (SvPs1986 nr 349), jfr O hur länge skall mitt hjärta (Stora Nätpsalmboken nr 104)
Salig du och högt benådad (SvPs1986 nr 482)
Gud bor i ett ljus (SvPs1986 nr 605)
Min själ prisar Herrens storhet (SvPs1986 nr 675b)
Icke genom någon människas styrka (SvPs1986 nr 682) 
Min själ berömmer Gud med fröjd (Stora Nätpsalmboken nr 354)
Kärlek, barmhärtighet och himmelsk härlighet (Stora Nätpsalmboken nr 355)
Tack, Herre, för din jungfrumor (Stora Nätpsalmboken nr 356)
Guds folk för sin Konung ska sjunga (Stora Nätpsalmboken nr 357)
Guds ängel till Maria kom (Stora Nätpsalmboken nr 358)


TANKAR OCH IDÈER KRING HELGFIRANDET

* Jfr Hanna och Maria, två inspirerade och inspirerande kvinnor, som talar Guds ord till oss idag!

* Jämför Maria och andra modiga kvinnor i (kyrko-)historien. Ta samtidigt upp det alldeles unika med Marias kallelse och hur hon kan vara en förebild för oss andra (även män). Inte bara under tredje årgången bör man kunna studera och stämma in i hennes lovsång - som läses vid den dagliga vespern världen över - och de många allusioner på Gamla Testamentet som den innehåller. En imponerande skriftlärd tonårstjej är hon, Maria! (Tesen att det sannolikt är Lukas som skrivit lovsången och lagt den i tonårsflickans mun måste man nog vara akademisk teolog för att komma på, men jag har tyvärr sett den framföras i en helgkrönika i Sändaren - har folk aldrig hört talas om Ylva Eggehorn?).

[* Men undvik att, som många präster och konfirmandledare gjort, betona Marias förmenta minderårighet . Det är faktiskt inte säkert att hon var 13-14 år bara för att många andra förstföderskor var det. Om vår Herre var direkt inblandad, bör man väl kunna förvänta sej att han väntade in Marias både kroppsliga och psykiska mognad (hon var kanske en "överårig" 19-åring som folk dåförtiden såg ner på för att hon inte haft en man - nästan som 19-åringar idag kan få skämmas för att de inte haft sex)?]

* Läs Edith Södergrans dikt Rosen och fundera kring om och hur den passar denna söndag.

* Lyssna till The Beatles´ märkliga låt Let it be (se klippet nedan) och fundera kring om och hur den passar denna helg. (Duger den som psalm rent av?). Observera att "Let it be!" ÄR just Marias svar i evangeliet: "Må det ske!"

* "Då har vi jul i fastan och mitt i vintern vår" sjunger Lina Sandell i en sång. Här har vi en skön festdag mitt i fastan - Vårfrudagen eller "Våffeldagen", så servera gärna våfflor efter gudstjänsten!
.


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Jämför Gamla testamentets och Nya testamentets Hanna - både hon som sjöng sin lovsång vid det provisoriska templet i Shilo och hon som berättade om Frälsaren och var i Jerusalems tempel både dag och natt. Likheter? Skillnader? Jämför med den saliga jungfrun!

* Varför finns det så få kyrkor som kallas S:ta Hanna? (S:ta Maria är ju ganska vanligt)

* På vilket sätt är Maria viktig i kyrkan? Framhäver vi henne för mycket eller för lite i just vår församling och kyrka? (Om vi nu bortser från den romerska kyrkan en stund). Var vår frälsning beroende av just hennes "ja" eller kunde även andra unga kvinnor ha blivit Herrens mor? (En fråga som har samband med frågan om huruvida just hon, som påven lär, var syndfri alltifrån sin tillblivelse, trots Luk. 2:48 - en replik ärligt återberättad för Lukas, troligen av Maria själv - samt den rent förfärliga händelse som återges i  Mark. 3:21,31-35). Jfr med den diametralt motsatta men ändå liknande frågan om huruvida vår frälsning var beroende av just Judas´ förräderi.

* Varför läser vi så sällan hela Uppenbarelsebokens 12 kapitel? (Mittendelen läser vi ju vid Mikaeli, men om drakens härjningar på jorden får vi sällan höra). Berättelsen om kvinnan och hennes barn är ju så märklig, oavsett om man tolkar kvinnan som Maria eller som kyrkan (varför inte både och?) - en underbar och uppbygglig motpol till berättelsen om "den stora skökan", staden där allt är till salu.

* Är jungfrufödelsen - som omtalas i både Matteus- och Lukasevangelierna, en "viktig" dogm? Varför/varför inte? Är den ett nödvändigt tecken på att Jesus verkligen var Guds Son? Kan man vara kristen om man tror att Josef var Jesus´ biologiske far och alltså tolkar jungfrufödelsen "symboliskt"? Kan man vara ärkebiskop i en evangelisk-luthersk kyrka?

* "Ringa har han upphöjt", sjunger Maria. Kan ni komma på fler exempel på det än exemplet Maria själv? "Härskare har han störtat från deras troner", sjunger hon. Vilka tänker vi på i det fallet?BÖNER

* O Herre Gud, du som åter vill låta oss glädjas över din Sons ankomst i världen, låt det ske att såsom vi nu med fröjd går för att ta emot honom som vår Frälsare, vi också kan vara trygga vid hans återkomst till den yttersta domen. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* Herre vår Gud, ge oss nåd att liksom Maria i sann tro ta emot frälsningens gåva, Jesus Kristus, så att julens glädje må genomströmma oss och friden bevara våra hjärtan och tankar från allt som vill skilja oss från din kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* [I samband med ev. tacksägelseringning]: Herre, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att vi, när vi ska skiljas från detta förgängliga livet, må vara beredda till en salig hädanfärd.

När jag skall lämna världen, o, lämna du ej mig,
och låt vid hädanfärden min blick ej släppa dig.
När våndan trycker anden i sista kampens nöd,
kom då och lossa banden, o Jesus, för din död.

Träd i min sista timma själv för mitt öga fram,
ack, låt mig då förnimma din bild på korsets stam.
Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ
och dödens smärta glömma. Den så dör, den dör väl.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Amen. (1 Tess. 5:23-24 SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

File:Alexandr Ivanov 011.jpg

1 kommentar:

  1. Jag har lärt mig så många sätt att visa uppskattning till Dr.Ogudugu för att hjälpa till med att återförena mig själv och min älskare som lämnade mig för nästan två veckor sedan, men jag tror att genom det här medlet kommer jag att kunna låta fler människor veta om Dr.Ogudugu. Utan att slösa mycket tid har jag bestämt att jag kommer att skriva ner Dr.Ogudugu kontaktuppgifter som är via e-post: greatogudugu@gmail.com. Om jag fick min älskare tillbaka genom dessa detaljer, lita på mig kan många människor fortfarande rädda det där förhållandet bara om de tror och kontaktar Dr.Ogudugu genom hans detalj. Webbplats: http://greatdrogudugusolutiontemple.webs.com/

    SvaraRadera