tisdag 1 augusti 2017

Inför Kristi Förklarings dag 2017 (Sjunde söndagen efter Trefaldighet) - Jesus förhärligad

Du Herrens tjänare!
INLEDNING

Kristi Förklarings dag infaller alltid och särskilt i år under högsommaren, ofta när värmen och badtemperaturen kulminerar. Det är egentligen en stor festdag under den påstått "festlösa" tiden av kyrkoåret, och den får gärna uppmärksammas mer än brukligt. Låt det bli en lovsångsgudstjänst med både sommarpsalmer och mer specifika Kristi förklarings-psalmer (vi har ju två sådana i psalmboken; sjung båda!).

I de flesta andra kyrkor kallas dagen "Förvandlingens fest" och firas den 6 augusti. På latin blir det Festum transfigurationis. I östliga kyrkor har Kristi förklarings fest firats sedan 400-talet, men blev inte allmänt firad i de västliga kyrkorna förrän ca 1000 år senare.

I boken Gudstjänst (Origo 1993) står det: "Kristus blev inte förklarad i den meningen att han nu blev begriplig. Snarare blev han i positiv mening avslöjad." (Del III, s. 204).

Den liturgiska färgen är denna dag vit, liksom altarblommorna (vita) och altarljusen kan gärna vara sex! Om gudstjänsten firas inomhus, vill säga.

TEXTER

PSALTARPSALM
Psaltaren 89:12-18
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING
Andra Moseboken 40:34-38 - om molnet över uppenbarelsetältet
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

EPISTEL
Uppenbarelseboken 1:9-18 - om Jesu Kristi uppenbarelse på ön Patmos
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

EVANGELIUM
Lukasevangeliet 9:28-36 - om lärjungarnas upplevelse på förklaringsberget.
KXII KB1917 SFB B2000
LB KJV

Läs predikan av Bengt Pleijel i Sångpostillan.
Och tankarna i Himmelskt Söndagsgodis!
Läs predikan av Yngve Kalin i Predikobiblioteket.


SÅNGER OCH PSALMER PÅ KRISTI FÖRKLARINGS DAG:

Halleluja! Sjung om Jesus (SvPs1986 nr 15)
Ge Jesus äran (SvPs1986 nr 17)
Måne och sol (SvPs1986 nr 21)
O Kriste, oss benåda (SvPs1986 nr 36)
O giv mig tusen tungors ljud (SvPs1986 nr 44)
Dig, ljusens Fader, vare pris (SvPs1986 nr 63)
Sorlet har dött (SvPs1986 nr 166)
Av hjärtat håller jag dig kär (SvPs1986 nr 239)
Med Jesus fram i de bästa åren (SvPs1986 nr 283)
Guds härlighet oss styrka ger (SvPs1986 nr 332)
Vår Herre Krist var Sonen (SvPs1986 nr 350)
Jesus, det eneste (SvPs1986 nr 650)
Jag älskar dej, Jesus (Stora Nätpsalmboken nr 12)
Var min vision och mitt hjärtas regent (Stora Nätpsalmboken nr 35)
Skönaste Jesus (Stora Nätpsalmboken nr 91) 
Min Frälsare, driv undan skyn (Stora Nätpsalmboken nr 362)

Alt. melodi efter Griegs "Den store, hvite flock" (OBS finns ej i psalmboken!):  TANKAR OCH IDÈER INFÖR HELGFIRANDET

* Förbered och fira denna dag som en storhelg, en riktig Kristus-fest mitt i sommaren! Gör det gärna utomhus - friluftsgudstjänster, gärna på berg, är minst lika motiverade idag som på Kristi Himmelsfärds dag! Eller låt åtminstone en del av högmässan äga rum utomhus - inte minst söndagsskolan.

* Om högmässan firas inomhus: nyttja predikstolen idag åtminstone! Inte för att göra prästen märkvärdig, men för att göra Jesus och det han säger märkvärdigt! Och illustrera bergsbestigningen!

* Tydligen var Kristi Förklarings fest en storhelg i österns kyrkor 1000 år innan den "slog igenom" i västkyrkan (se inledningstexten ovan). Låt denna glädjens söndag i år också bli en sorgemanifestation med tanke på de många kristna som nu fördrivs från Mellanöstern, och särskilt nu från Norra Irak, där högmässorna i Mosul efter 1800 år har slutat firas. Ägna tid åt information och förbön. Och låt alla kyrkobesökare som vill skriva under ett krav att Sverige likaväl som Frankrike ska erbjuda alla dödshotade eller fördrivna "nasarener" en fristad i Sverige. (Att skickas till ärkebiskopen/biskopsmötet eller till regeringen direkt).


SAMTALSFRÅGOR FÖRE OCH EFTER GUDSTJÄNSTEN

* Vad innebär "förklaringsdagar" för oss idag?

* Vad innebär det att "vilja bygga hyddor" på förklaringsberget? (Petrus, tack för att du är så spontan!).

* Hur kan vi förbereda oss för det kristna livets "down-perioder"?

* Elia blev ju enligt bibeln levande upptagen till den himmelska världen, med kropp, själ och ande. Hände något liknande med Moses, eftersom djävulen enligt Judas´ brev tvistade med Mikael om Moses kropp och Gud själv skötte om "begravningen"? Är detta i så fall en förklaring till att just dessa gammaltestamentliga personer visar sej för lärjungarna på Kristi förklarings dag?

Berg Tabor


BÖNER

*O Herre Gud, du vars enfödde Son blev förklarad med fäderna på det heliga berget, giv att ditt ord må lysa oss genom denna mörka värld, och låt oss få skåda din härlighet i himmelen. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vilken lever och regerar med dig och den Helige Ande, från evighet till evighet. Amen.

*O Herre Jesus Kristus, du som har uppenbarat din härlighet och låtit dina lärjungar se himmelen öppen. Vi ber dej: Hugna och trösta oss med vissheten att du är med oss alla dagar intill tidens ände. Fullkomna din kraft i dem som tror på dej, så att vi en gång med avtäckt ansikte får skåda din härlighet och med alla dina helgon blir förklarade och lika dej. Amen.


LOVPRISNINGAR OCH SLUTÖNSKNINGAR

Så till sist från denna plats (predikstolen):

* O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. (Rom. 11:33-36, SFB)

* Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Ef. 3:20 SFB)

* Må Her­ren rädda oss från allt ont och hjälpa oss in i sitt him­mels­ka ri­ke. Hans är härlig­he­ten i evig­he­ters evig­het, amen. (Efter 2 Tim. 4:18 B2000)

* Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. [---] Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. (1 Petr. 4:9,11, B2000)

* All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen. (1 Petr. 5:10, SFB)

* Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. (Jud. v. 24-25, SFB)

* Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar